Forbruker
Country

PERSONVERNERKLÆRING FOR LEDVANCE SMART+-APPEN

VERSJON 1.1 TRER I KRAFT: 1. MARS 2019

Denne personvernerklæringen («Erklæringen») styrer behandlingen av dine personopplysninger i LEDVANCE SMART+-applikasjonen («Appen»).

1. LEDVANCES FORPLIKTELSE TIL Å BESKYTTE DITT PERSONVERN

Det er viktig for oss å beskytte sikkerheten og personvernet tilknyttet personopplysningene dine. Vi utfører derfor virksomheten vår i samsvar med gjeldende lover om personvernbeskyttelse og datasikkerhet. Vi ønsker at Erklæringen som er beskrevet nedenfor, skal hjelpe deg med å forstå hvilke opplysninger vi kan samle inn, og hvordan vi bruker, lagrer, sikrer, deler og bevarer disse opplysningene.

2. KONTROLLØR

Kontrolløren i henhold til art. 4 (7) i Forordningen (EU) 2016/679 (EUs generelle personvernforordning, er heretter «GDPR»)

LEDVANCE GmbH
Parkring 29-33
85748 Garching
Tyskland
Telefon: +49 89-780673-100
E-post: contact@ledvance.com

(heretter omtalt som «LEDVANCE»).

3. PERSONVERNOMBUD

LEDVANCE har oppnevnt et personvernombud du kan kontakte på privacy@ledvance.com eller på

DataCo GmbH
Dachauer Str. 65
80335 München
Tyskland.

4. INNHENTING OG BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER

4.1 Vi innhenter personopplysninger når du bruker appen, som inkluderer følgende:

a) Når du laster ned og installerer appen på mobilenheten, appen samler inn og lagrer modellen eller versjonen av mobilenheten og operativsystemet. Denne informasjonen hjelper LEDVANCE med å kjøre appen. Behandlingen av personopplysningene dine i denne forbindelse er basert på det juridiske grunnlaget for art. 6 (1) (b) i GDPR*. Med dette som formål er du kontraktsbundet til å gi oss relevant informasjon. Ellers vil vi ikke kunne gi deg tjenestene i appen vår.

b) Vi behandler i tillegg den ovennevnte informasjonen for å analysere bruken, beskytte appen og innholdet fra upassende bruk, og forbedre brukeropplevelsen. Slik behandling er basert på det juridiske grunnlaget for art. 6 (1) (f) i GDPR* og er berettiget av vår legitime interesse for å sikre at appen fungerer slik den skal, og for å tilby våre brukere tjenester som tilfredsstiller deres interesser.

c) Når du bruker appen, samler appen inn og lagrer

  • versjonen og konfigurasjonen av appen
  • scener og grupper du kan ha opprettet
  • dine personlige preferanser, for eksempel farger, språk, tidssone osv.

Denne datainnsamlingen er berettiget av vår legitime interesse i henhold til art. 6 (1) (f) i GDPR og utføres for å sikre at appen fungerer slik den skal, samt for å forbedre tjenestene som tilbys i appen.

d) Når du kobler sammen produktene gjennom tredjepartsprogrammer, samler vi inn data som er relevante for bruken av produktene og applikasjonene, for eksempel klassifisering av rom, produkter, navnet ditt og e-postadressen din. Denne datainnsamlingen er berettiget av vår legitime interesse i henhold til art. 6 (1) (f) i GDPR og utføres for å forbedre tjenestene som tilbys i appen.

4.2 I den grad vår behandling av dine personopplysninger er basert på vår legitime interesse – og dersom du trenger mer informasjon om balanseringstesten i henhold til art. 6 (1) (f) i GDPR – kan du kontakte oss ved hjelp av kontaktinformasjonen som er angitt i del 12 nedenfor.

4.3 Du må velge å motta varsler eller visse valgfrie tillatelser for å motta meldinger i forbindelse med apptjenestene, f.eks. informasjon om oppdateringer eller bruk av nye funksjoner i appen. Behandlingen av dine personopplysninger er basert på art. 6 (1) (a) i GDPR*. Du kan trekke tilbake samtykket ditt når som helst med fremtidig virkning ved å sende en e-post til smarthome-support@LEDVANCE.COM . Dette vil ikke påvirke behandlingen av dine personopplysninger før samtykket trekkes tilbake. Du er ikke juridisk forpliktet til å gi oss relevant informasjon for ovennevnte formål. Uten denne informasjonen vil vi imidlertid ikke kunne sende deg relevante varsler i forbindelse med apptjenestene.

4.4 Vi mottar og lagrer all informasjon som du med viten og vilje oppgir til oss, for eksempel e-postadressen din eller navnet på rommene du angir og bruker produktene våre i. Vi bruker e-postadressen din til å identifisere brukerkontoen din. Romnavnene brukes til å huske de personlige konfigurasjonene når du logger på appen. Behandlingen av personopplysningene dine i denne forbindelse er basert på det juridiske grunnlaget for art. 6 (1) (b) i GDPR*. Med dette som formål er du kontraktsbundet til å gi oss relevant informasjon. Ellers vil vi ikke kunne gi deg tjenestene i appen vår. Vi kan også samle inn og lagre geolokasjon- og bruksdata. Slik informasjon brukes for å forbedre tjenestene som tilbys i appen. I den grad dine personopplysninger blir behandlet av oss i denne sammenhengen, er det basert på ditt samtykke som det juridiske grunnlaget (art. 6 (1) (a) i GDPR*.) Du kan trekke tilbake samtykket ditt når som helst med fremtidig virkning ved å sende en e-post til smarthome-support@LEDVANCE.COM . Dette vil ikke påvirke behandlingen av dine personopplysninger før samtykket trekkes tilbake. Du er ikke juridisk forpliktet til å gi oss relevant informasjon for ovennevnte formål. Uten denne informasjonen vil vi imidlertid ikke kunne tilby deg forbedrede tjenester.

4.5 Du kan registrere deg for e-postvarsler om produkter, tjenester, tilbud, kampanjer, belønninger og arrangementer som tilbys av oss, eller våre tilknyttede selskaper. I den grad dine personopplysninger blir behandlet av oss i denne sammenhengen, er det basert på det juridiske grunnlaget i art. 6 (1) (a) i GDPR*. Hvis du har gitt oss ditt samtykke til å kontakte deg for kampanjeformål, bruker vi dette for å kommunisere med deg for slike formål via e-post. Vi vil sende deg oppdateringer om våre produkter og appen, informasjonsoppdateringer, spørreundersøkelser eller kampanjetilbud (enten på våre egne vegne, eller på vegne av våre partnere eller forretningspartnere), informative meldinger om nye versjoner eller funksjoner i appen og produktene, eller kommunisere med deg om din bruk av produktene og appen. Du kan trekke tilbake samtykket ditt når som helst med fremtidig virkning ved å sende en e-post til smarthome-support@LEDVANCE.COM eller ved å klikke på «Fjern navnet ditt fra denne listen» eller «Oppdater abonnementsinnstillinger» nederst i e-posten du har mottatt. Dette vil ikke påvirke behandlingen av dine personopplysninger før samtykket trekkes tilbake. Du er ikke juridisk forpliktet til å gi oss relevant informasjon for ovennevnte formål. Uten denne informasjonen kan vi ikke sende deg varsler om produkter, tjenester, tilbud, kampanjer, belønninger og arrangementer som tilbys av oss, eller våre tilknyttede selskaper.

4.6 Vær oppmerksom på at du også vil motta visse kommunikasjonstjenestene på servicenivå som vi anser som viktige for din bruk av produktene og appen. Slik kommunikasjon kan inkludere svar på spørsmål og forespørsler, inkludert kundeservicehenvendelser eller varsler knyttet til tekniske erklæringer, oppdateringer, sikkerhetsvarsler og støtte eller administrative meldinger. I den grad du mottar slik kommunikasjon, er behandlingen av personopplysningene dine basert på art. 6 (1) (b) i GDPR*. Med dette som formål er du kontraktsbundet til å gi oss relevante personopplysninger, fordi vi ellers ikke vil kunne gi deg den ovennevnte nødvendige kommunikasjonen for bruk av appen.

4.7 Appen samler ikke inn sensitive data innenfor betydningen av art. 9 (1) i GDPR, dvs. personopplysninger som avslører rasemessig eller etnisk opprinnelse, politiske meninger, religiøse eller filosofiske overbevisninger, fagforeningsmedlemskap, genetiske data, biometriske data med det formål å unikt kunne identifisere en fysisk person, informasjon om helse eller om en fysisk persons seksualliv eller seksuelle legning.

5. TREDJEPARTSTILGANG TIL DINE PERSONOPPLYSNINGER

5.1 Vi deler personopplysninger kun i samsvar med gjeldende lov. Vi kommer ikke til å selge eller på annen måte dele dine personopplysninger med tredjeparter for deres markedsføringsformål uten samtykke fra deg.

5.2 Vi deler personopplysningene dine med tjenesteleverandører vi benytter, for å tilby produkt- eller apptjenestene. Den respektive tjenesteleverandøren vil bare bruke opplysningene for å levere tjenestene og i samsvar med kontraktavtaler angående konfidensialiteten til dataene. Uavhengig av hvor disse tjenesteleverandørene eller andre tredjepartene befinner seg, krever vi at de også overholder GDPR og relevante datavernlover. Vi bruker følgende typer tjenesteleverandører eller andre tredjeparter:

  • Skytjenesteleverandører for drift av IT-infrastrukturen vår. Alle dine personopplysninger vil bli driftet i EU.
  • Leverandører av plattform- og programvaretjenester som støtter oss med å koble enhetene og utstyr til nettverket vårt og appen vår.

5.3 Overføring av data til våre tjenesteleverandører eller tredjeparter som nevnt ovenfor, er basert på det juridiske grunnlaget for art. 6 (1) (f) i GDPR og vår legitime interesse i de økonomiske og tekniske fordelene forbundet med bruk av spesialiserte tjenesteleverandører. Hvis du trenger mer informasjon om balanseringstesten i henhold til art. 6 (1) (f) i GDPR, kan du kontakte oss ved hjelp av kontaktinformasjonen som er angitt på slutten av denne erklæringen. Noen av tjenesteleverandørene behandler personopplysningene dine utenfor det europeiske økonomiske samarbeidsområdet. Med hensyn til slike internasjonale dataoverføringer til tredjestater der EU-kommisjonen ikke har bestemt at et tilstrekkelig nivå av databeskyttelse eksisterer, tilbyr vi egnede sikkerhetstiltak for å sikre personopplysningene dine i en grad som er lik nivået av databeskyttelse i EU. Vi bruker særlig standardkontraktbestemmelser som er utstedt av EU-kommisjonen og sertifiseringer i henhold til Privacy Shield-avtalen mellom EU og USA. Hvis du trenger mer informasjon eller ønsker å få en kopi, kan du kontakte oss ved hjelp av kontaktinformasjonen som er angitt i del 12 nedenfor.

5.4 Våre produkter og apper samarbeider med tredjepartsprogrammer (f.eks. Apple HomeKit, Amazon Alexa, Google Home, andre tredjepartsprogrammer, skyleverandører og maskinvare osv.). Når du bruker appen med tredjepartsleverandørers produkter og tjenester, blir dine data (spesielt e-postadressen) delt med slike tredjepartsleverandører kun med ditt samtykke. Bruken av personopplysningene dine styres av tredjepartsleverandørenes retningslinjer for personvern. Før du bruker produktet eller appen med produkter og tjenester fra tredjepartsleverandører, må du lese nøye gjennom vilkårene i tredjepartsleverandørenes retningslinjer for personvern, og sørge for at du samtykker i at tredjepartsleverandøren kan bruke personopplysningene dine.

6. DATALAGRING

Vi sletter eller anonymiserer dine personopplysninger så snart de ikke lenger er nødvendige for de aktuelle formålene som er beskrevet i disse retningslinjene, med mindre vi må behandle eller lagre personopplysningene dine videre for å kunne overholde en juridisk forpliktelse. Hvis du trenger mer informasjon om våre datalagrings- og sletteperioder, kan du kontakte oss ved hjelp av kontaktinformasjonen som er angitt i del 12 nedenfor.]

7. YTTERLIGERE BRUK AV PERSONOPPLYSNINGER

Dersom dine personopplysninger behandles for andre formål enn de som er beskrevet i disse retningslinjene, eller andre formål enn de opprinnelige, gir vi deg informasjon om disse andre formålene og all annen relevant informasjon som omtales i de foreliggende retningslinjene.

8. INFORMASJON OM DINE RETTIGHETER / ALTERNATIVER FOR PERSONVERN

8.1 Du har følgende rettigheter:

a) Rett til innsyn (art. 15 i GDPR): Du har rett til å be om å få vite hvorvidt dine personopplysninger behandles og, dersom det er tilfelle, be om innsyn i personopplysningene og informasjon som behandlingsformål eller type personopplysninger det gjelder.

b) Rett til korreksjon (art. 16 i GDPR): Du har rett til å be om korreksjon av uriktige personopplysninger.

c) Rett til sletting (art. 17 i GDPR): Du har under visse omstendigheter rett til å be om sletting av personopplysninger uten urimelig forsinkelse, for eksempel dersom dine personopplysninger ikke lenger er nødvendige for de opprinnelige formålene, eller dersom du trekker tilbake samtykket behandlingen er basert på i henhold til art. 6 (1) (a) i GDPR, og i tilfeller der det ikke finnes annet juridisk grunnlag for behandling.

d) Rett til begrenset behandling (art. 18 i GDPR): Du har under visse omstendigheter rett til å be oss om å begrense behandlingen av dine personopplysninger, for eksempel dersom du mener at de aktuelle personopplysningene er uriktige eller ulovlige.

e) Rett til å nekte behandling (art. 21 i GDPR): Du har under visse omstendigheter rett til å motsette deg behandling av dine personopplysninger, spesielt dersom vi behandler disse opplysningene på det rettslige grunnlaget av vår legitime interesse (art. 6 (1) (f) i GDPR), eller dersom vi bruker personopplysningene dine for markedsføringsformål.

f) Rett til dataportabilitet (art. 20 i GDPR): Under visse omstendigheter har du rett til å motta personopplysningene du har gitt oss, i et strukturert, ofte brukt og maskinlesbart format. Du har videre rett til fritt å overføre denne informasjonen til en annen kontrollør, eller be oss om å gjøre dette.

8.2 Du kan be om tilleggsinformasjon eller gjøre bruk av ovennevnte rettigheter ved å kontakte oss ved hjelp av kontaktinformasjonen som er angitt i del 12 nedenfor.

8.3 Disse rettighetene har ingen innvirkning på mer omfattende rettigheter i henhold til lokal lovgivning.

9. RETT TIL Å INNGI KLAGE TIL EN DATAVERNMYNDIGHET

Du har rett til å inngi klage til en tilsynsmyndighet, spesifikt i EU-landet hvor du har fast bopel eller arbeidsplass, eller der den påståtte overtredelsen fant sted, dersom du mener at vår behandling av dine personopplysninger er i strid med GDPR eller din lokale personvernlovgivning. Kontakt oss ved hjelp av kontaktinformasjonen som er angitt i del 12 nedenfor, så gir vi deg detaljert kontaktinformasjon for den respektive tilsynsmyndigheten.

10. AUTOMATISERT INDIVIDUELL BESLUTNINGSTAKING, INKLUDERT PROFILERING

Vi bruker ikke personopplysningene dine til automatisert beslutningstaking, ei heller profilering.

11. ENDRINGER I ERKLÆRINGEN

Produktene og appen som LEDVANCE leverer, er alltid under utvikling, og formen og innholdet i produktene og appen kan endres uten forhåndsvarsel til deg. Derfor forbeholder vi oss retten til å endre eller utvide erklæringen. Vi vil legge ut alle betydelige revisjoner på vårt nettsted og i appen. Den nye erklæringen trer i kraft etter publisering. Vi oppfordrer deg til å komme tilbake med jevne mellomrom for å se den til enhver tid nyeste versjonen av erklæringen.

12. KONTAKTINFORMASJON

Dersom du har spørsmål angående de foreliggende retningslinjene eller vår personvernpraksis generelt, kan du kontakte oss når som helst via e-post til:

LEDVANCE GmbH
Parkring 29-33
85748 Garching
Tyskland
E-post: smarthome-support@LEDVANCE.COM

*I land utenfor EU vil ditt samtykke være det juridiske grunnlaget for databehandling. Du kan når som helst trekke tilbake samtykket ditt, se del 8.1 nedenfor.

STØTTE FOR SMART+

Har du problemer med et av våre SMART+ produkter? Vi hjelper deg gjerne.

Del siden på sosiale medier