Forbruker
Country

VANLIGE SPØRSMÅL OM SMART+

BLUETOOTH-PRODUKTER

SMART+ BLUETOOTH-PRODUKTER

1. GENERELL INFORMASJON OM SMART+ BLUETOOTH

Bluetooth er en trådløs teknologistandard for utveksling av data ved bruk av 2,4 GHz-frekvensbåndet. Den støttes av de fleste vanlige håndholdte enheter, inkludert smarttelefoner og nettbrett. Dette gjør det mulig for oss å integrere våre avanserte belysningsløsninger i Smart+ Bluetooth-porteføljen i et kompatibelt smarthjem-system uten behov for ekstra maskinvare som gatewayer eller broer, med unntak av Google Assistent. Her er kreves en Google Nest- eller Home-enhet.

Med Smart+ Bluetooth-porteføljen tilbyr vi muligheten til å bruke enten Bluetooth Low Energy (4.0) i kombinasjon med Apple HomeKit eller Bluetooth Mesh (5.0) i kombinasjon med LEDVANCE SMART+-appen og Google Assistent.

Bluetooth Low Energy er utviklet for svært lavt strømforbruk, samtidig som kommunikasjonsrekkevidden som ligner på standardversjonen av Bluetooth, opprettholdes. Bluetooth Low Energy er implementert i Apple HomeKit-systemet med en punkt-for-punkt-nettverkstopologi. Dette muliggjør oppretting av små smarthjem-systemer ved hjelp av Smart+ Bluetooth-produkter og direkte 1-til-1-kommunikasjon mellom smarttelefonen eller nettbrettet og noen få Smart+ Bluetooth-produkter om gangen.

Bluetooth-mesh er basert på Bluetooth Low Energy-standarden og kombinerer det lave strømforbruket og kommunikasjonsrekkevidden til Bluetooth Low Energy med en mange-til-mange-nettverkstopologi. Denne mange-til-mange nettverkstopologien gjør det mulig med store kommunikasjonsnettverk der tilkoblede Smart+ Bluetooth-produkter gjentar Bluetooth-signalet, og dermed utvider nettverksrekkevidden. SMART+ bruker Bluetooth-meshteknologien i kombinasjon med LEDVANCE SMART+-appen og Google Assistent.

Obs! Mesh-funksjonalitet på Google Home er ennå ikke implementert

LEDVANCE tilbyr et bredt utvalg av Bluetooth-baserte produkter. Disse SMART + Bluetooth-produktene kan enten brukes med et iOS-basert system i kombinasjon med Apple Apple HomeKit eller med et iOS eller Android-basert system i kombinasjon med LEDVANCE SMART+-appen og Google Assistent. Smart+ Bluetooth-produktene er enkle å kjenne igjen på Bluetooth-etiketten på emballasjen. Uansett hvordan ditt Smart+ Bluetooth-produkt er merket, og hvilken fastvare det har, er det alltid mulig å oppdatere fastvaren til Smart+ Bluetooth-enheten til kompatibel fastvare for Apple HomeKit, LEDVANCE SMART+-appen eller Google Assistent.

1.3.1. HVORDAN KAN JEG VEKSLE MELLOM DE FORSKJELLIGE SMARTHJEM-SYSTEMENE: KOMPATIBEL FASTVARE FOR GOOGLE ASSISTENT, APPLE HOMEKIT OG LEDVANCE SMART+APPEN?

Som beskrevet i spørsmål 1.2 (SMART+ BLUETOOTH-PORTEFØLJE) er tre forskjellige fastvareversjoner tilgjengelig for Smart+ Bluetooth-produkter. Én er for bruk i Apple Home-appen, én for bruk i Google Home-appen og én for LEDVANCE SMART+-appen. Hvis du vil bytte mellom disse tre appene, må du bytte fastvaren som beskrevet nedenfor.

Standard leveringsfastvare for alle Smart+ Bluetooth-produkter er Google Assistent (Bluetooth Mesh)-fastvare. Hvis du vil bytte fastvaren til Smart+ Bluetooth-produktene, må du alltid ha LEDVANCE SMART+-appen. Hvis LEDVANCE Smart+-produktet har Bluetooth Mesh-fastvare (kompatibel fastvare for Google Assistent eller LEDVANCE SMART+-appen), vises ikke produktet i Apple Home-appen når du søker etter enheter.

Vær oppmerksom på at Google Home-appen også vil gjenkjenne produkter som er kompatible med LEDVANCE SMART+-appen. Dette forårsaker feil når du legger til enheter i Google Home-appen. Sjekk derfor at enheten er på den nyeste kompatible fastvaren for Google Assistent. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du oppgraderer til kompatibel fastvare for Google Assistent, kan du se del 4 under Vanlige spørsmål (SMART+ med Google Assistent).

Vær også oppmerksom på at det ikke er mulig å veksle mellom SMART+ Bluetooth- og SMART+ Zigbee-fastvare.

Installer LEDVANCE SMART+-appen på smarttelefonen eller nettbrettet (Android 6.0 eller høyere /iOS 10 eller høyere).

Velg på hvordan du vil kontrollere LEDVANCE SMART+-produktet på Hjem-skjermen:

a) Google Assistent

1. For å starte, slår du på og av enheten fem ganger. Dette tilbakestiller enheten til fabrikkinnstillingene. Det var vellykket hvis det blinker

2. Deretter trykker du på Aktiver – knappen ved siden av hver enhet som er oppført på skjermen, for å endre til kompatibel fastvare for Google Assistent

3. Etter at oppdateringen er fullført, kan du gå til Google Home-appen ved å klikke HER

4. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du aktiverer produkter til Google Assistent, kan du se del 4 under Vanlige spørsmål (SMART+ med Google Assistent)

b) Apple HomeKit

1. For å starte, slår du på og av enheten fem ganger. Dette tilbakestiller enheten til fabrikkinnstillingene. Det var vellykket hvis det blinker

2. Deretter trykker du på Aktiver – knappen ved siden av hver enhet som er oppført på skjermen, for å endre til kompatibel fastvare for Apple HomeKit

3. Etter at oppdateringen er fullført, kan du gå til Apple Home-appen ved å klikke på HER

4. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du aktiverer produkter til Apple HomeKit, kan du se del 3 under Vanlige spørsmål (SMART+ med Apple HomeKit)

c) LEDVANCE SMART+-app

1. Registrer en ny konto eller logg på med eksisterende konto

2. Først legger du til en gruppe i kontoen ved å klikke på + LEGG TIL EN GRUPPE øverst til høyre på skjermen

3. Appen vil søke etter enheten ved å klikke på + Legg til EN ENHET øverst til høyre på skjermen i gruppemenyen

4. Appen vil gjenkjenne om enheten er på kompatibel fastvare for SMART+-appen eller ikke. Hvis ikke, blir enheten først blir byttet til den nyeste fastvaren. Dette kan ses av Last ned-ikonet til høyre for enheten

5. Sammenkoblingsprosessen starter når du trykker på (+)-ikonet til høyre for enheten

6. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du kobler sammen produkter, kan du se del 2 under Vanlige spørsmål (LEDVANCE SMART+-appen)

d) Amazon Alexa

1. For å kontrollere LEDVANCE SMART+-produkter med Amazon Alexa følger du fremgangsmåten for å legge til en enhet i SMART+-appen ovenfor

2. Deretter går du til Amazon Alexa-appen, legger til LEDVANCE SMART+ferdigheten og kobler den med SMART+-appkontoen

3. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du styrer SMART+-produkter med Amazon Alexa, kan du se spørsmål 4 i del 2 under Vanlige spørsmål (LEDVANCE SMART+-appen).

1.3.2. HVORDAN KAN JEG FINNE UT OM SMART+-PRODUKTET MITT ER ET BLUETOOTH-PRODUKT, SELV OM JEG HAR MISTET EMBALLASJEN?

I tillegg til den Bluetooth-- eller HomeKit-merkede emballasjen, har hvert Smart+ Bluetooth-produkt en 8-sifret numerisk kode utenpå. Denne koden har formatet «XXX-XX-XXX» og er vanligvis plassert ved siden av en QR-kode eller på baksiden av Smart+ Bluetooth-produktet.

1.3.3. ER DET MULIG Å BRUKE SMART+ BLUETOOTH MESH-FUNKSJONALITETEN I KOMBINASJON MED APPLE-ENHETER?

Ja, du bruker bare LEDVANCE SMART+-appen. LEDVANCE SMART+-appen støtter Bluetooth Mesh-funksjonalitet og er tilgjengelig for iOS-enheter (iOS 10 og høyere). Hvis du vil ha mer informasjon om LEDVANCE SMART+-appen, kan du se del 2 under Vanlige spørsmål (LEDVANCE SMART +-appen)

2. LEDVANCE SMART+ BLUETOOTH-PÆRER

2.1.1. HVA TRENGER JEG FOR Å KOMME I GANG MED SMART+ BLUETOOTH-PÆRER?

Smart+ Bluetooth-pærer kan kontrolleres med kompatible iOS- eller Android-smarttelefoner eller nettbrett via Apple Home-appen, Google Home-appen eller LEDVANCE SMART+-appen. De ulike kravene varierer hvis du bruker Smart+ Bluetooth-pærer for Apple HomeKit, Google Assistent eller LEDVANCE SMART+-appen. Se del 2 under Vanlige spørsmål (LEDVANCE SMART+-appen), del 3 under Vanlige spørsmål (SMART+ med Apple HomeKit) eller del 4 under Vanlige spørsmål (SMART+ med Google Assistent) for mer informasjon.

2.1.2. MÅ SMART+ BLUETOOTH-PÆRER MONTERES?

Alle våre Smart+ Bluetooth-pærer er Plug & Play og trenger ikke å monteres.

2.2.1. HVORDAN KAN SMART+ BLUETOOTH-PÆRER OPPDATERES?

Smart+ Bluetooth-pærer kan bare oppdateres ved bruk av LEDVANCE SMART+-appen. Den aktuelle prosessen avhenger av om du bruker Smart+ Bluetooth-lamper i LEDVANCE SMART+-appen, eller i kombinasjon med Apple HomeKit. Hvis du bruker SMART+ Bluetooth-pærene i LEDVANCE SMART+-appen, kan du ta en titt på del 2 under Vanlige spørsmål (LEDVANCE SMART+-appen). Hvis du bruker Smart+ Bluetooth-pærene i kombinasjon med Apple HomeKit eller Google Assistent, og du ønsker å oppdatere dem, kan du ta en titt på del 3 under Vanlige spørsmål (SMART+ med Apple HomeKit), eller del 4 under Vanlige spørsmål (SMART+ med Google Assistent).

2.2.2. HVORDAN KAN SMART+ BLUETOOTH-PÆRER KOBLES TIL ET KOMPATIBELT SYSTEM?

Smart+ Bluetooth-pærene må være i sammenkoblingsmodus for å koble dem til et kompatibelt system. Den enkleste måten å sette Smart+ Bluetooth-pærer i sammenkoblingsmodus på, er å sørge for at de er tilbakestilt og deretter koble dem til elektrisitet. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du tilbakestiller, kan du se spørsmål 2.3.5 (HVORDAN KAN SMART+ BLUETOOTH-PÆRER TILBAKESTILLES?). Hvis du slår på en Smart+ Bluetooth-pære for første gang, er den automatisk i sammenkoblingsmodus i cirka 8 minutter. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du kobler dem sammen med de ulike appene, kan du se del 2 under Vanlige spørsmål (LEDVANCE SMART+-appen), del 3 under Vanlige spørsmål (SMART+ med Apple HomeKit) eller del 4 under Vanlige spørsmål (SMART+ med Google Assistent).

2.2.3. KAN JEG BETJENE SMART+ BLUETOOTH-PÆRER VED Å BRUKE DEN VANLIGE LYSBRYTEREN?

Ja. Du kan bruke den tradisjonelle lysbryteren til å slå Smart+ Bluetooth-pærene på og av. Hvis du trykker på lysbryteren (strømforsyningen), slås de tilkoblede eller innskrudde Smart+ Bluetooth-pærene på i standardinnstillingen. Hvis du vil ha mer informasjon om standardinnstillingene, kan du se spørsmål 2.3.1 (HVA ER STANDARDINNSTILLINGEN FOR SMART+ BLUETOOTH-PÆRER?).

2.2.4. KAN JEG KONTROLLERE SMART+ BLUETOOTH-PÆRER UTEN Å MÅTTE KJØPE EN SMARTHJEM-BRO ELLER -GATEWAY?

Ja og nei. Det avhenger av systemene. Smart+ Bluetooth-pærer kan kontrolleres direkte med en kompatibel Android- (Android 6.0 eller høyere) eller iOS-enhet (iOS 10 eller høyere) via LEDVANCE SMART+-appen eller Apple Home-appen

Vær oppmerksom på at hvis du bruker Smart+ Bluetooth-pærer i kombinasjon med Apple HomeKit, kan enkelte funksjoner som for eksempel automatisering eller ekstern tilgang, kreve en iPad, Apple TV eller HomePod i tillegg. Hvis du vil ha mer informasjon om dette, kan du se Apples kundestøtteside .

For å kontrollere Smart+ Bluetooth-enheter med Google Assistent, er det viktig å ha en Google Home- eller Nest-enhet. Hvis du vil ha mer informasjon om Google Home- og Nest-enheter, kan du se Hjelp for Google Nest .

2.2.5. KAN JEG DIMME SMART+ BLUETOOTH-PÆRENE MED EN VANLIG DIMMER?

Nei. Det er ikke mulig å dempe Smart+ Bluetooth-pærer med en vanlig dimmer. Du kan selvsagt dimme Smart+ Bluetooth-pærer ved å bruke LEDVANCE SMART+-appen, Apple Home-appen eller Google Home-appen.

2.3.1. HVA ER STANDARDINNSTILLINGEN FOR SMART+ BLUETOOTH-PÆRER?

Standardinnstillingen for Smart+ Bluetooth-pærer bestemmes av den sist brukte innstillingen. Den sist brukte innstillingen lagres etter 30 sekunder og inkluderer fargen eller fargetemperaturen og lysstyrken på lampen.

2.3.2. HVILKE SMART+ BLUETOOTH-PÆRER ER TILGJENGELIGE OG HVOR KAN JEG FINNE MER INFORMASJON?

Du finner en oversikt over SMART+ Bluetooth-produktene her.

2.3.3. HVORDAN VIL MINE SMART+ BLUETOOTH-PÆRER REAGERE PÅ ET STRØMBRUDD?

Så snart strømmen er gjenopprettet, skifter de tilkoblede Smart+ Bluetooth-pærene til standardinnstillingen. Hvis du vil ha mer informasjon om standardinnstillingene, kan du se spørsmål 2.3.1 (HVA ER STANDARDINNSTILLINGEN FOR SMART+ BLUETOOTH-PÆRER?).

2.3.4. HVA ER DEN TRÅDLØSE REKKEVIDDEN FOR SMART+-PÆRER?

Den trådløse rekkevidden for Smart+ Bluetooth-pærer er avhengig av Bluetooth-versjonen som brukes:

a) Smart+ Bluetooth-pærer i kombinasjon med LEDVANCE SMART+-appen eller Google Assistent:
Smart+ Bluetooth-pærer bruker Bluetooth Mesh hvis de kontrolleres av LEDVANCE SMART+-appen eller Google Assistent. Dette betyr at avhengig av konstruksjonsmaterialet i en bygning og hindringer som vegger, kan signalet svekkes i enkelte områder. Så lenge Bluetooth-signalet ikke hemmes, har det en rekkevidde på opptil 50 meter mellom to Smart+ Bluetooth-produkter. I tillegg gjentas signalet for Bluetooth Mesh av hvert SMART+ Bluetooth-produkt som bruker Bluetooth Mesh, som er koblet til strømnettet. Dermed er det generelt sett mulig å kontrollere Smart+ Bluetooth-pærer ved hjelp av Bluetooth Mesh fra en smarttelefon eller et nettbrett som er lenger unna pæren enn 50 meter, hvis et annet SMART+ Bluetooth-produkt som bruker Bluetooth Mesh, brukes i mellom.

Obs! Mesh-funksjonalitet med Google Assistent er ennå ikke implementert.

b) Smart+ Bluetooth-pærer i kombinasjon med Apple HomeKit:
Smart+ Bluetooth-pærer bruker Bluetooth Low Energy i kombinasjon med Apple HomeKit som overføringsstandard. Dette betyr at avhengig av konstruksjonsmaterialet i en bygning og hindringer som vegger, kan signalet svekkes i enkelte områder. Så lenge Bluetooth-signalet ikke er kompromittert, har det en rekkevidde på opptil 50 meter mellom Apple-enheten og en Smart+ Bluetooth-pære.

2.3.5. HVORDAN KAN SMART+ BLUETOOTH-PÆRER TILBAKESTILLES?

Individuelle SMART+-pærer kan tilbakestilles til fabrikkinnstillingene (leveringsstatus) og konfigureres på nytt uten at hele smarthjem-systemet må installeres på nytt: Du bare sletter pæren i Smart Home-systemet (se delen Vanlige spørsmål (LEDVANCE SMART+-appen, SMART+ med Apple HomeKit eller SMART+ med Google Assistent)) eller tilbakestiller den manuelt ved å gjøre følgende:

a) Tilbakestilling av Smart+ Bluetooth-RGBW-pærer:
Hvis du vil tilbakestille en SMART+ Bluetooth RGBW-pære til fabrikkinnstillingene, slår du den PÅ i tre sekunder og deretter AV i tre sekunder fem ganger etter hverandre. Når pæren slås på igjen, blinker den blått, grønt og rødt som bekreftelse, og kan nå integreres i et smarthjem-system igjen.

b) Tilbakestilling av SMART+ Bluetooth Tunable White-pærer:
Hvis du vil tilbakestille en SMART+ Bluetooth Tunable White-pære til fabrikkinnstillingene, slår du den PÅ i tre sekunder og deretter AV i tre sekunder fem ganger etter hverandre. Når pæren slås på igjen, blinker den to ganger kaldt hvitt og varmt hvitt som bekreftelse, og kan nå integreres i smarthjem-systemet igjen.

c) Tilbakestilling av SMART + Bluetooth Dimmable-pærer:
Hvis du vil tilbakestille en SMART+ Bluetooth Dimmable-pære til fabrikkinnstillingene, slår du den PÅ i tre sekunder og deretter AV i tre sekunder fem ganger etter hverandre. Når den slås på igjen, dempes lampen tre ganger opp og ned som bekreftelse, og kan nå integreres i smarthjem-systemet igjen.

2.4.1. HVA KAN JEG GJØRE HVIS EN SMART+ BLUETOOTH-PÆRE IKKE FUNGERER?

Jobb deg gjennom følgende sjekkliste for å utelukke vanlige feilkilder. Hvis du fremdeles ikke har klart å løse problemet, kan du kontakte vårt støtteteam direkte ved hjelp av følgende kobling .

a) Kontroll av strømforsyningen:
Sørg for at den relevante Smart+ Bluetooth-pæren har en fungerende strømforsyning og er slått på. Pæren kan bare motta kommandoer når strømmen/lysbryteren er slått på.

b) Starte på nytt:
Slå av strømforsyningen til den relevante Smart+ Bluetooth-pæren du kobler den til, og slå den på igjen. Tilkoblingen kan ta opptil tre minutter.

Hvis pæren fremdeles ikke er tilkoblet, kan du starte LEDVANCE SMART+-appen, Apple Home-appen eller Google Home-appen, og du kan også prøve å starte smarttelefonen eller nettbrettet på nytt.

c) Kontroll av internett- og Wi-Fi-tilkoblinger:
Sørg for at smarttelefonen eller nettbrettet du bruker, har en fungerende tilkobling til Internett. Hvis du kobler til Internett via Wi-Fi, og smarttelefonen eller nettbrettet ikke kobler til Internett, kan en omstart av ruteren hjelpe til med å løse problemet.

d) Reduksjon av forstyrrende faktorer:
Det finnes ulike eksterne forhold som kan forstyrre funksjonaliteten til Smart+ Bluetooth-produktet. Prøv følgende for å redusere dem:

– Reduser avstanden mellom Smart+ Bluetooth-produktet og smarttelefonen eller nettbrettet.

– Slå av enheter som kan produsere flere Bluetooth-signaler i nærheten av Smart+ Bluetooth-produktene og smarttelefonen eller nettbrettet.

– Overflater som er laget av elektrisk ledende materialer, kan ha negativ innvirkning på Bluetooth-signalet. Prøv å fjerne dem. Hindringer som vegger kan også svekke rekkevidden.

e) Legg til i systemet på nytt:
Det kan hjelpe å legge til det relevante Smart+ Bluetooth-pæren på nytt i systemet. Hvis du vil ha flere instruksjoner om dette, kan du se del 2 under Vanlige spørsmål (LEDVANCE SMART+-appen), del 3 under Vanlige spørsmål (SMART+ med Apple HomeKit) eller del 4 under Vanlige spørsmål (SMART+ med Google Assistent).

f) Støtte via e-post:
Hvis Smart+ Bluetooth-pæren fremdeles ikke fungerer som forventet, kan du kontakte kundestøtteteamet vårt direkte. Vårt kundeserviceteam hjelper deg gjerne.

2.4.2. HVA KAN JEG GJØRE HVIS PROBLEMET IKKE LØSES I DE FORRIGE SVARENE?

Hvis du vil ha mer hjelp, kan du ta en titt på den respektive delen om feilsøking under Vanlige spørsmål (LEDVANCE SMART+-appen, SMART+ med Apple HomeKit eller SMART+ med Google Assistent). Hvis du fremdeles ikke har fått svar på spørsmålet ditt, kan du kontakte kundestøtteteamet vårt direkte. Vårt kundeserviceteam hjelper deg gjerne.

3. LEDVANCE SMART+ BLUETOOTH-ARMATURER

3.1.1. HVA TRENGER JEG FOR Å KOMME I GANG MED SMART+ BLUETOOTH-ARMATURER?

SMART+ Bluetooth-armaturer kan kontrolleres med kompatible iOS- eller Android-smarttelefoner eller nettbrett via Apple Home-appen, Google Home-appen eller LEDVANCE SMART+-appen. De ulike kravene varierer hvis du bruker SMART-Bluetooth-armaturer for Apple HomeKit eller LEDVANCE SMART+-appen. Se del 2 under Vanlige spørsmål (LEDVANCE SMART+-appen), del 3 under Vanlige spørsmål (SMART+ med Apple HomeKit) eller del 4 under Vanlige spørsmål (SMART+ med Google Assistent) for mer informasjon.

3.1.2. MÅ SMART+ BLUETOOTH-ARMATURER MONTERES?

De fleste av våre SMART+ Bluetooth-armaturer er Plug & Play og trenger ikke å monteres. SMART+ Bluetooth-armaturene som må monteres, leveres imidlertid med alle nødvendige deler for montering, inkludert strømforsyning, monteringsutstyr eller skjøteledninger. For detaljert informasjon kan du se monteringsinstruksjonene som er inkludert i emballasjen. Hvis SMART+ Bluetooth-armaturen ikke fungerer som den skal etter montering, se spørsmål 3.4.1. (HVA KAN JEG GJØRE HVIS EN SMART+ BLUETOOTH ARMATUR IKKE FUNGERER?)

3.2.1. HVORDAN KAN SMART+ BLUETOOTH-ARMATURER OPPDATERES?

SMART+ Bluetooth-armaturer kan bare oppdateres ved bruk av LEDVANCE SMART+-appen. Den aktuelle prosessen avhenger av om du bruker SMART+ Bluetooth-armaturer i LEDVANCE SMART+-appen, i kombinasjon med Apple HomeKit eller Google Assistent. Hvis du bruker SMART+ Bluetooth-armaturene i LEDVANCE SMART+-appen, kan du ta en titt på del 2 under Vanlige spørsmål (LEDVANCE SMART+-appen). Hvis du bruker SMART+ Bluetooth-armaturer i kombinasjon med Apple HomeKit og du vil oppdatere dem, kan du ta en titt på del 3 under Vanlige spørsmål (SMART+ med Apple HomeKit), eller del 4 under Vanlige spørsmål for Google Assistent (SMART+ med Google Assistent).

3.2.2. HVORDAN KAN SMART+ BLUETOOTH-ARMATURER KOBLES TIL ET KOMPATIBELT SYSTEM?

SMART+ Bluetooth-armaturene må være i sammenkoblingsmodus for å koble dem til et kompatibelt system. Den enkleste måten å sette SMART+ Bluetooth-armaturer i sammenkoblingsmodus på, er å sørge for at de er tilbakestilt og deretter koble dem til elektrisitet. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du tilbakestiller, kan du se spørsmål 3.3.6 (HVORDAN KAN SMART+ BLUETOOTH-ARMATURER TILBAKESTILLES?). Hvis du slår på en Smart+ Bluetooth-pære for første gang, er den automatisk i sammenkoblingsmodus i cirka 8 minutter. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du kobler dem sammen med de ulike systemene, kan du se del 2 under Vanlige spørsmål (LEDVANCE SMART+-appen), eller del 3 under Vanlige spørsmål (SMART+ med Apple HomeKit), eller du kan ta en titt på del 4 under Vanlige spørsmål for Google Assistent (SMART+ med Google Assistent).

3.2.3. KAN JEG BETJENE SMART+ BLUETOOTH-ARMATURER VED Å BRUKE DEN VANLIGE LYSBRYTEREN?

Ja. Du kan bruke den tradisjonelle lysbryteren til å slå SMART+ Bluetooth-armaturene på og av. Hvis du trykker på lysbryteren (strømforsyningen), slås de tilkoblede eller innskrudde SMART+ Bluetooth-armaturene på i standardinnstillingen. Hvis du vil ha mer informasjon om standardinnstillingene, kan du se spørsmål 3.3.1. (HVA ER STANDARDINNSTILLINGEN FOR SMART+ BLUETOOTH-ARMATURER?).

3.2.4. KAN JEG KONTROLLERE SMART+ BLUETOOTH-ARMATURER UTEN Å MÅTTE KJØPE EN SMARTHJEM-BRO ELLER -GATEWAY?

Ja og nei. Det avhenger av systemene. SMART+ Bluetooth-armaturer kan kontrolleres direkte med en kompatibel Android- (Android 6.0 eller høyere) eller iOS-enhet (iOS 10 eller høyere) via LEDVANCE SMART+-appen eller Apple Home-appen. Vær oppmerksom på at hvis du bruker SMART+ Bluetooth-armaturen i kombinasjon med Apple HomeKit, kan enkelte funksjoner som for eksempel automatisering eller ekstern tilgang, kreve en iPad, Apple TV eller HomePod i tillegg. Hvis du vil ha mer informasjon om dette, kan du se Apples kundestøtteside .

For å kontrollere Smart+ Bluetooth-enheter med Google Assistent, er det viktig å ha en Google Home- eller Nest-enhet. Hvis du vil ha mer informasjon om Google Home- og Nest-enheter, kan du se Hjelp for Google Nest .

3.2.5. KAN JEG DIMME SMART+ BLUETOOTH-ARMATURER MED EN VANLIG DIMMER?

Nei. Det er ikke mulig å dempe SMART+ Bluetooth-armaturer med en vanlig dimmer. Du kan selvsagt dimme SMART+ Bluetooth-armaturer ved å bruke LEDVANCE SMART+-appen, Apple Home-appen eller Google Home-appen.

3.2.4. CAN I CONTROL SMART+ BLUETOOTH LUMINAIRES WITHOUT THE NEED TO BUY A SMART HOME BRIDGE OR GATEWAY?

Yes and no. It depends on the systems. SMART+ Bluetooth luminaires can be controlled directly with a compatible Android (Android 6.0 or higher) or iOS device (iOS 10 or higher) via the LEDVANCE SMART+ app or Apple Home app. Please note that if you are using the SMART+ Bluetooth luminaire in connection with Apple HomeKit some features like automation or remote access, might require in addition an iPad, Apple TV or HomePod. For more information on that please refer to the Apple support page .
To control SMART+ Bluetooth devices with Google Assistant a Google

Home or Nest device is essential. For more information to Google Home and Nest devices refer to the Google Nest Help .

An Echo Dot or Echo Show device is required to control SMART+ Bluetooth products with Amazon Alexa. For more information about Amazon Alexa Echo devices, see the Amazon Echo Help.

3.3.1. HVA ER STANDARDINNSTILLINGEN FOR SMART+ BLUETOOTH-ARMATURER?

Standardinnstillingen for SMART+ Bluetooth-armaturer bestemmes av den sist brukte innstillingen. Den sist brukte innstillingen lagres etter 30 sekunder og inkluderer fargen eller fargetemperaturen og lysstyrken på lampen.

3.3.2. HVILKE SMART+ BLUETOOTH-ARMATURER ER TILGJENGELIGE OG HVOR KAN JEG FINNE MER INFORMASJON?

Du finner en oversikt over SMART+ Bluetooth-produktene her .

3.3.3. ER DET MULIG Å FORLENGE SMART+ FLEX 3P MULTICOLOR BLUETOOTH?

Ja. SMART+ Flex 3P Multicolor Bluetooth støtter en total LED-stripslengde på 6 m. Du kan koble til opptil 10 av våre Flex-stripsbiter som hver har en lengde på 60 cm. For ytterligere informasjon kan du ta en titt på vår SMART+ Flex Extension 2P Multicolor-pakke som har ekstra fleksible strips og koblingsbiter som kan brukes til Bluetooth-versjonen samt for Zigbee-versjonen av SMART+ 3P Flex Multicolor.

3.3.4. ER DET MULIG Å FORLENGE SMART+ BLUETOOTH OUTDOOR FLEX MULTICOLOR?

Vær oppmerksom på at på grunn av værbestandighet er det ikke mulig å forlenge SMART+ Bluetooth Outdoor Flex.

3.3.5. HVORDAN VIL MINE SMART+ BLUETOOTH-ARMATURER REAGERE PÅ ET STRØMBRUDD?

Så snart strømmen er gjenopprettet igjen, skifter de tilkoblede SMART+ Bluetooth-armaturene til standardinnstillingen. Hvis du vil ha mer informasjon om standardinnstillingene, kan du se spørsmål 3.3.1. (HVA ER STANDARDINNSTILLINGEN FOR SMART+ BLUETOOTH-ARMATURER?).

3.3.6. HVA ER DEN TRÅDLØSE REKKEVIDDEN FOR SMART+ BLUETOOTH-ARMATURER?

Den trådløse rekkevidden for SMART+ Bluetooth-armaturer er avhengig av Bluetooth-versjonen som brukes:

a) SMART -Bluetooth-armaturer i kombinasjon med LEDVANCE SMART+-appen eller Google Assistent:

SMART+ Bluetooth-armaturer bruker Bluetooth Mesh hvis de kontrolleres av LEDVANCE SMART+-appen eller Google Assistent. Dette betyr at avhengig av konstruksjonsmaterialet i en bygning og hindringer som vegger, kan signalet svekkes i enkelte områder. Så lenge Bluetooth-signalet ikke hemmes, har det en rekkevidde på opptil 50 meter mellom to Smart+ Bluetooth-produkter. I tillegg gjentas signalet for Bluetooth Mesh av hvert SMART+ Bluetooth-produkt som bruker Bluetooth Mesh, som er koblet til strømnettet. Dermed er det generelt sett mulig å kontrollere SMART+ Bluetooth-armaturer ved hjelp av Bluetooth Mesh fra en smarttelefon eller et nettbrett som er lenger unna armaturen enn 50 meter, hvis et annet SMART+ Bluetooth-produkt som bruker Bluetooth Mesh, brukes i mellom. SMART+ Bluetooth Outdoor Flex Multicolor kan også brukes utendørs innenfor den trådløse rekkevidden, for eksempel i hagen eller på terrassen.

Obs! Mesh-funksjonalitet med Google Assistent er ennå ikke implementert.

b) SMART+ Bluetooth-armaturer i kombinasjon med Apple HomeKit:

SMART+ Bluetooth-armaturer bruker Bluetooth Low Energy i kombinasjon med Apple HomeKit som overføringsstandard. Dette betyr at avhengig av konstruksjonsmaterialet i en bygning og hindringer som vegger, kan signalet svekkes i enkelte områder. Så lenge Bluetooth-signalet ikke er kompromittert, har det en rekkevidde på opptil 50 meter mellom Apple-enheten og en SMART+ Bluetooth-armatur.

3.3.7. HVORDAN KAN SMART+ BLUETOOTH-ARMATURER TILBAKESTILLES?

Individuelle SMART+ Bluetooth-produkter kan tilbakestilles til fabrikkinnstillingene og konfigureres på nytt uten at hele smarthjem-systemet må installeres på nytt. Du bare sletter armaturen i smarthjem-systemet (se delen Vanlige spørsmål (LEDVANCE SMART+-appen, SMART+ med Apple HomeKit eller SMART+ med Google Assistent)) eller tilbakestiller den manuelt ved å gjøre følgende:

a) Tilbakestilling av SMART+ Bluetooth-RGBW-armaturer:

Hvis du vil tilbakestille en SMART+ Bluetooth RGBW-armatur til fabrikkinnstillingene, slår du den PÅ i fem sekunder og deretter AV i fem sekunder fem ganger etter hverandre. Når armaturen slås på igjen, blinker den blått, grønt og rødt som bekreftelse, og kan nå integreres i et smarthjem-system igjen.

b) Tilbakestilling av SMART+ Bluetooth Tunable White-armaturer:

Hvis du vil tilbakestille en SMART+ Bluetooth Tunable White-armatur til fabrikkinnstillingene, slår du den PÅ i fem sekunder og deretter AV i fem sekunder fem ganger etter hverandre. Når armaturen slås på igjen, blinker den to ganger kaldt hvitt og varmt hvitt som bekreftelse, og kan nå integreres i smarthjem-systemet igjen.

3.3.8. HVOR KAN JEG FINNE INSTALLASJONSKODEN FOR SMART+ BLUETOOTH-ARMATUREN?

For hvert Smart+ Bluetooth-produkt er installasjonskoden plassert som en QR-kode i brukerinstruksjonene for produktet. Hvis du ikke har brukerinstruksjonene lenger, plasseres koden også på selve produktet.
3.4.1. HVA KAN JEG GJØRE HVIS ET SMART+ BLUETOOTH-PRODUKT IKKE FUNGERER?

Jobb deg gjennom følgende sjekkliste for å utelukke vanlige feilkilder. Hvis du fremdeles ikke har klart å løse problemet, kan du kontakte vårt støtteteam direkte ved hjelp av følgende kobling .

a) Kontroller at alle delene er montert på riktig måte:
1. SMART+ OUTDOOR FLEX MULTICOLOR BLUETOOTH:
SMART+ Bluetooth-armaturen har en bestemt retning der kontaktdelene mellom strømforsyningen og armaturen må kobles til. Riktig vinkel og retning kan identifiseres av hakkene på begge deler av de respektive tilkoblingskablene

2. SMART+ 3P FLEX MULTICOLOR, SMART FLEX EXTENSION 2P MULTICOLOR:
Disse SMART+ Bluetooth-armaturene har spesielle merker på øverst på endene av delene som kan forbindes, som angir den riktige retningen for forbindelsen mellom to elementer. Sørg for at merkene mellom to tilkoblede deler alltid samsvarer med hverandre.

b) Kontroll av strømforsyning:
Sørg for at den relevante Smart+ Bluetooth-armaturen har en fungerende strømforsyning og er slått på. Armaturen kan bare motta kommandoer når strømmen/lysbryteren er slått på.

c) Tilbakestilling:
Slå av strømforsyningen til den relevante Smart+ Bluetooth-armaturen du kobler den til, og slå den på igjen. Tilkoblingen kan ta opptil tre minutter.

Hvis armaturen fremdeles ikke er tilkoblet, kan du starte LEDVANCE SMART+-appen, Apple Home-appen eller Google Home-appen, og du bør også prøve å starte smarttelefonen eller nettbrettet du bruker, på nytt.

d) Reduksjon av forstyrrende faktorer:
Det finnes ulike eksterne forhold som kan forstyrre funksjonaliteten til SMART+-produktet. Prøv følgende for å redusere dem:

– Reduser avstanden mellom Smart+ Bluetooth-produktet og smarttelefonen eller nettbrettet.

– Slå av enheter som kan produsere flere Bluetooth-signaler i nærheten av Smart+ Bluetooth-produktene og smarttelefonen eller nettbrettet.

– Overflater som er laget av elektrisk ledende materialer, kan ha negativ innvirkning på Bluetooth-signalet. Prøv å fjerne dem. Hindringer som vegger kan også svekke rekkevidden.

e) Kontroll av internett- og Wi-Fi-tilkoblinger:
Kontroller at smarttelefonen eller nettbrettet du bruker, har en fungerende tilkobling til hjemmenettverket/Wi-Fi-ruteren samt til internett. Hvis smarttelefonen eller nettbrettet ikke kobler seg til Wi-Fi-ruteren, kan en omstart av ruteren hjelpe til med å løse problemet.

f) Legg til i systemet på nytt:
Det kan hjelpe å legge til det relevante SMART+ Bluetooth-armaturen på nytt i systemet. Hvis du vil ha flere instruksjoner om dette, kan du se del 2 under Vanlige spørsmål (LEDVANCE SMART+-appen), del 3 under Vanlige spørsmål (SMART+ med Apple HomeKit) eller del 4 under Vanlige spørsmål (SMART+ med Google Assistent).

g) Støtte via e-post:

Hvis Smart+ Bluetooth-armaturen fremdeles ikke fungerer som forventet, kan du kontakte kundestøtteteamet vårt direkte. Vårt kundeserviceteam hjelper deg gjerne.

3.4.2. HVA KAN JEG GJØRE HVIS SMART+ BLUETOOTH-ARMATUREN IKKE VISER FARGEKONFIGURASJONEN SOM JEG VALGTE I DE RESPEKTIVE APPENE?

Sjekk først om ditt Smart+ Bluetooth-produkt er i stand til å vise fargen du valgte. Produkter med etiketten «Multicolor» kan vise RGBW farger, produkter merket som «Tunable White», kan vise forskjellige fargetemperaturer og produkter som er merket som «Kan dimmes», kan bare dempe lyset opp og ned. Hvis produktet ditt er i stand til, men likevel ikke viser riktig farge, kan dette forårsakes av feilmontering av kontaktene mellom Smart+ Bluetooth-armaturen og strømforsyningen.

3.4.3. HVA KAN JEG GJØRE HVIS PROBLEMET IKKE LØSES I DE FORRIGE SVARENE?

Hvis du vil har mer hjelp, kan du ta en titt på det respektive del 2 under Vanlige spørsmål (LEDVANCE SMART+-appen), del 3 under Vanlige spørsmål (SMART+ med Apple HomeKit) eller del 4 under Vanlige spørsmål (SMART+ med Google Home). Hvis du fremdeles ikke har fått svar på spørsmålet ditt, kan du kontakte vårt kundeserviceteam direkte. Vårt kundestøtteteam hjelper deg gjerne.

4. LEDVANCE SMART+ BLUETOOTH-KONTAKTER

4.1.1. HVA TRENGER JEG FOR Å KOMME I GANG MED SMART+ BLUETOOTH-KONTAKTER?

SMART+ Bluetooth-kontakter kan kontrolleres av kompatible iOS- eller Android-smarttelefoner eller nettbrett via Apple Home-appen, Google Home-appen eller LEDVANCE SMART+-appen. De ulike kravene er forskjellige hvis du bruker Smart+ Bluetooth-pærer til det Bluetooth Low Energy-baserte Apple HomeKit-systemet eller den Bluetooth Mesh-baserte LEDVANCE SMART+-appen. Se del 2 under Vanlige spørsmål (LEDVANCE SMART+-appen), del 3 under Vanlige spørsmål (SMART+ med Apple HomeKit) eller del 4 under Vanlige spørsmål (SMART+ med Google Assistent) for mer informasjon.

4.1.2. MÅ SMART+ BLUETOOTH-KONTAKTER MONTERES?

Alle våre SMART+ Bluetooth-kontakter er Plug & Play og trenger ikke å monteres.

4.2.1. HVORDAN KAN SMART+ BLUETOOTH-KONTAKTER OPPDATERES?

Smart+ Bluetooth-kontakter kan bare oppdateres ved bruk av LEDVANCE SMART+-appen. Den aktuelle prosessen avhenger av om du bruker Smart+ Bluetooth-kontakter i LEDVANCE SMART+-appen, i kombinasjon med Apple HomeKit eller Google Assistent. Hvis du bruker SMART+ Bluetooth-kontakter i LEDVANCE SMART+-appen, kan du ta en titt på del 2 under Vanlige spørsmål (LEDVANCE SMART+-appen). Hvis du bruker SMART+ Bluetooth-kontakter i kombinasjon med Apple HomeKit, og du ønsker å oppdatere dem, kan du ta en titt på del 3 under Vanlige spørsmål (SMART+ med Apple HomeKit), eller del 4 under Vanlige spørsmål for Google Assistent (SMART+ med Google Assistent).

4.2.2. KAN JEG KONTROLLERE SMART+ BLUETOOTH-KONTAKTER UTEN Å MÅTTE KJØPE EN SMARTHJEM-BRO ELLER -GATEWAY?

Ja og nei. Det avhenger av systemene. Smart+ Bluetooth-kontakter kan kontrolleres direkte med en kompatibel Android- (Android 6.0 eller høyere) eller iOS-enhet (iOS 10 eller høyere) via LEDVANCE SMART+-appen. Vær oppmerksom på at hvis du bruker Smart+ Bluetooth-kontakten i kombinasjon med Apple HomeKit, kan enkelte funksjoner som for eksempel automatisering eller ekstern tilgang, kreve en iPad, Apple TV eller HomePod i tillegg. Hvis du vil ha mer informasjon om dette, kan du se Apples kundestøtteside .

For å kontrollere Smart+ Bluetooth-enheter med Google Assistent, er det viktig å ha en Google Home- eller Nest-enhet. Hvis du vil ha mer informasjon om Google Home- og Nest-enheter, kan du se Hjelp for Google Nest .

4.2.3. HVORDAN KAN SMART+- BLUETOOTH-KONTAKTEN KOBLES TIL ET KOMPATIBELT SYSTEM?

Smart+ Bluetooth-kontaktene må være i sammenkoblingsmodus for å koble dem til et kompatibelt system. Den enkleste måten å sette Smart+ Bluetooth-kontakter i sammenkoblingsmodus på, er å sørge for at de tilbakestilles. Se spørsmål 4.3.6 (HVORDAN KAN SMART+ BLUETOOTH-ARMATURER TILBAKESTILLES?) og deretter koble dem til elektrisitet. Hvis du slår på en Smart+ Bluetooth-kontakt for første gang, er den automatisk i sammenkoblingsmodus i cirka 8 minutter. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du kobler dem sammen med de ulike systemene, kan du se del 2 under Vanlige spørsmål (LEDVANCE SMART+-appen), del 3 under Vanlige spørsmål (SMART+ med Apple HomeKit) eller del 4 under Vanlige spørsmål (SMART+ med Google Assistent).
4.3.1. HVA ER STANDARD STATUS FOR SMART+ BLUETOOTH-KONTAKTER?

Av sikkerhetsmessige årsaker vil våre Smart+ Bluetooth-kontakter alltid være slått av når de er koblet til strømnettet.

4.3.2. HVILKE SMART+ BLUETOOTH-KONTAKTER ER TILGJENGELIGE OG HVOR KAN JEG FINNE MER INFORMASJON?

Du finner en oversikt over SMART+ Bluetooth-produktene her.

4.3.3. HVORDAN VIL MINE SMART+ BLUETOOTH-KONTAKTER REAGERE PÅ ET STRØMBRUDD?

Av sikkerhetsmessige årsaker vil våre Smart+ Bluetooth-kontakter alltid være slått av når de er koblet til strømnettet. Dette betyr at så snart strømmen er gjenopprettet, vil Smart+ Bluetooth-kontakten være avslått selv om den tidligere var slått på.

4.3.4. KAN JEG SLÅ SMART+ BLUETOOTH-KONTAKTER MANUELT AV OG PÅ?

Ja. Smart+ Bluetooth-kontaktene er utstyrt med en manuell strømknapp. Strømknappen har en status-LED-lampe som indikerer nåværende status til kontakten.

4.3.5. HVA ER DEN TRÅDLØSE REKKEVIDDEN FOR SMART+ BLUETOOTH-KONTAKTER?

Den trådløse rekkevidden for Smart+ Bluetooth-kontakter er avhengig av Bluetooth-versjonen som brukes:

a) Smart+ Bluetooth-kontakter i kombinasjon med LEDVANCE SMART+-appen eller Google Assistent:
Smart+ Bluetooth-kontakter bruker Bluetooth Mesh hvis de kontrolleres av LEDVANCE SMART+-appen eller Google Assistent. Dette betyr at avhengig av konstruksjonsmaterialet i en bygning og hindringer som vegger, kan signalet svekkes i enkelte områder. Så lenge Bluetooth-signalet ikke hemmes, har det en rekkevidde på opptil 50 meter mellom to Smart+ Bluetooth-produkter med Bluetooth Mesh. I tillegg gjentas signalet for Bluetooth Mesh av hvert SMART+ Bluetooth-produkt som bruker Bluetooth Mesh, som er koblet til strømnettet. Dermed er det generelt sett mulig å kontrollere Smart+ Bluetooth-kontakter ved hjelp av Bluetooth Mesh fra en smarttelefon eller et nettbrett som er lenger unna kontakten enn 50 meter, hvis et annet SMART+ Bluetooth-produkt som bruker Bluetooth Mesh, brukes i mellom.

Obs! Mesh-funksjonalitet med Google Assistent er ennå ikke implementert.

b) Smart+ Bluetooth-kontakter i kombinasjon med Apple HomeKit:
Smart+ Bluetooth-kontakter bruker Bluetooth Low Energy i kombinasjon med Apple HomeKit som overføringsstandard. Dette betyr at avhengig av konstruksjonsmaterialet i en bygning og hindringer som vegger, kan signalet svekkes i enkelte områder. Så lenge Bluetooth-signalet ikke er kompromittert, har det en rekkevidde på opptil 50 meter mellom Apple-enheten og en Smart+ Bluetooth-kontakt.

4.3.6. HVORDAN KAN SMART+ BLUETOOTH-KONTAKTER TILBAKESTILLES?

Individuelle SMART+ Bluetooth-kontakter kan tilbakestilles til fabrikkinnstillingene og konfigureres på nytt uten at hele smarthjem-systemet må installeres på nytt. Du sletter bare kontakten i Smarthjem-systemet og tilbakestiller den manuelt ved å trykke og holde inne strømknappen på kontakten i minst 10 sekunder til du hører en klikkelyd eller ser status-LED-lampen på strømknappen blinker flere ganger.
4.4.1. HVA KAN JEG GJØRE HVIS EN SMART+-KONTAKT IKKE FUNGERER?

Jobb deg gjennom følgende sjekkliste for å utelukke vanlige feilkilder. Hvis du fremdeles ikke har klart å løse problemet, kan du kontakte vårt støtteteam direkte ved hjelp av følgende kobling .

a) Kontroll av strømforsyningen:
Kontroller at den relevante Smart+ Bluetooth-kontakten har en fungerende strømforsyning. Kontakten kan kun motta kommandoer når strømmen er slått på.

b) Starte på nytt:
Slå av strømforsyningen til den relevante Smart+ Bluetooth-kontakten du kobler den til, og slå den på igjen. Tilkoblingen kan ta opptil tre minutter.

Hvis kontakten fremdeles ikke er tilkoblet, må du starte LEDVANCE SMART+-appen på nytt, Apple HomeKit-appen eller Google Home-appen og smarttelefonen eller nettbrettet som brukes.

c) Redusere forstyrrende faktorer:
Det finnes ulike eksterne forhold som kan forstyrre funksjonaliteten til SMART+-produktet. Prøv følgende for å redusere dem:

– Reduser avstanden mellom Smart+ Bluetooth-produktet og smarttelefonen eller nettbrettet.

– Slå av enheter som kan produsere flere Bluetooth-signaler i nærheten av Smart+ Bluetooth-produktene og smarttelefonen eller nettbrettet.

– Overflater som er laget av elektrisk ledende materialer, kan ha negativ innvirkning på Bluetooth-signalet. Prøv å fjerne dem. Hindringer som vegger kan også svekke rekkevidden.

d) Kontrollere Internett- og Wi-Fi-tilkoblinger:
Kontroller at smarttelefonen eller nettbrettet du bruker, har en fungerende tilkobling til hjemmenettverket/Wi-Fi-ruteren samt til internett. Hvis smarttelefonen eller nettbrettet ikke kobler seg til Wi-Fi-ruteren, kan en omstart av ruteren hjelpe til med å løse problemet.

e) Legg til i systemet på nytt:
Det kan hjelpe å legge til det relevante Smart+ Bluetooth-kontakten på nytt i systemet. Hvis du vil ha flere instruksjoner om dette, kan du ta en titt på del 2 under Vanlige spørsmål (LEDVANCE SMART+-appen), del 3 under Vanlige spørsmål (SMART+ med Apple HomeKit) eller del 4 under Vanlige spørsmål (SMART+ med Google Assistent)

f) Kontrollere feilsøking av systemet:
Hvis du vil ha mer hjelp, kan du ta en titt på delet om feilsøking for Bluetooth-systemet du bruker.

g) Støtte via e-post:
Hvis Smart+ Bluetooth-kontakten fremdeles ikke fungerer som forventet, kan du kontakte kundestøtteteamet vårt direkte. Vårt kundeserviceteam hjelper deg gjerne.

4.4.2. HVA KAN JEG GJØRE HVIS ENHETER SOM ER KOBLET TIL SMART+ BLUETOOTH-KONTAKTEN, IKKE SER UT TIL Å VÆRE SLÅTT HELT AV?

For enkelte elektriske enheter som er koblet til en Smart+ Bluetooth-kontakt, kan det være et problem der status- eller andre LED-lamper på enheten ser ut til å lyse etter at Smart+ Bluetooth-kontakten er slått av. I de fleste tilfeller kan dette korrigeres ved å rotere Smart+ Bluetooth-kontakten 180 grader før du plugger den inn i stikkontakten igjen.

4.4.3. HVA KAN JEG GJØRE HVIS PROBLEMET IKKE LØSES I DE FORRIGE SVARENE?

Hvis du vil ha mer hjelp, kan du se del 2 under Vanlige spørsmål (LEDVANCE SMART+-appen), del 3 under Vanlige spørsmål (SMART+ med Apple HomeKit) eller del 4 under Vanlige spørsmål (SMART+ med Google Assistent). Hvis du fremdeles ikke har fått svar på spørsmålet ditt, kan du kontakte vårt kundeserviceteam direkte. Vårt kundestøtteteam hjelper deg gjerne.

SMART+-APP

1. KOMME I GANG / INSTALLASJON AV LEDVANCE SMART+-APPEN OG SAMMENKOBLING AV SMART+ BLUETOOTH-PRODUKTER

1) Du trenger en smarttelefon eller et nettbrett med iOS 10 eller Android 6.0 eller en høyere versjon av det respektive operativsystemet (heretter «Mobilenhet»).

2) Last ned LEDVANCE SMART+-appen fra Apple App Store eller Google Play™ Store.

3) Installer og åpne LEDVANCE SMART+-appen, og opprett en konto ved å skrive inn en e-postadresse og velge et passord.

4) Velg LEDVANCE SMART + App på appens startside.

5) Logg på appen med kontoen din.

Følg denne fremgangsmåten for å sammenkoble Smart+ Bluetooth-produktene fra LEDVANCE:

1) Sørg for at de Smart+ Bluetooth-produktene du ønsker å koble sammen, er riktig tilkoblet og slått på.

2) Sørg for at mobilenheten har en nettverkstilkobling, enten via mobildata eller Wi-Fi, og at Bluetooth-funksjonen til mobilenheten er slått på.

3) Når du logger på LEDVANCE SMART+-appen med kontoen din, vil du se skjermbildet Mine grupper. Før du legger til et nytt produkt i kontoen, må det opprettes en gruppe. Trykk på + LEGG TIL EN GRUPPE -knappen øverst i høyre hjørne.

4) Velg en forhåndsdefinert gruppe fra listen, eller opprett en ny gruppe der du legger til Smart+ Bluetooth-produktene dine.

5) Når gruppen er opprettet, trykker du på + LEGG TIL EN ENHET -knappen.

6) Appen vil søke etter produkter i nærheten.

Hvis du ser et plussikon (+) i tillegg til produktet, trykker du på det for å fortsette med sammenkoblingen.

Hvis du ser et Last ned -ikon i tillegg til produktet, kreves en fastvareoppdatering av Smart+ Bluetooth-produktet før sammenkobling. Trykk på Last ned -ikonet for å fortsette med oppdateringen. Når fastvareoppdateringen er fullført, vil du se et plussikon (+) ved siden av det oppdaterte produktet. Trykk på plussikonet for å fortsette med sammenkoblingen.

Obs! Smart+ Bluetooth-produktene dine kan blinke flere ganger i løpet av sammenkoblingsprosessen.

7) Når SMART+ Bluetooth-produktet er sammenkoblet, vil du se meldingen Enheten ble lagt til . Du kan også teste SMART+ Bluetooth-produktet for å sikre at det ble riktig sammenkoblet.

8) Hvis sammenkoblingen ikke fungerer som beskrevet, kan du finne mer hjelp i spørsmål 5.3. (JEG KAN IKKE LEGGE TIL SMART+ BLUETOOTH-PRODUKTER I SMART+-KONTOEN MIN. HVA KAN JEG GJØRE FOR Å FIKSE DETTE?)

2. KONTROLLERE SMART+ BLUETOOTH-PRODUKTER I LEDVANCE SMART +-APPEN

Når du styrer Smart+ Bluetooth-produkter, må du alltid sørge for at

1) Smart+ Bluetooth-produktet er sammenkoblet, plugget inn og slått på. Se spørsmål 1.2 (HVORDAN KOBLER JEG SMART+ BLUETOOTH-PRODUKTENE SAMMEN MED LEDVANCE SMART+-APPEN) for instruksjoner,

2) SMART + Bluetooth-produktet bruker den nyeste fastvaren – se spørsmål 3,1 (HVORDAN KAN SMART+ BLUETOOTH-PRODUKTER OPPDATERES?),

3) Mobilenheten har en nettverkstilkobling, enten via mobildata eller Wi-Fi,

4) Bluetooth-funksjonen til den mobile enheten er slått på og

5) Mobilenheten er innenfor Bluetooth-rekkevidden til Smart+ Bluetooth-produktet du vil kontrollere.

Obs! Rekkevidden avhenger hovedsakelig av mobilenheten, konstruksjonen til leiligheten og antallet Smart+ Bluetooth-produkter som er installert. Hindringer som vegger mellom mobilenhet og SMART+ BLUETOOTH-produkt kan hemme eller hindre Bluetooth-tilkobling.

Når du legger til Smart+ Bluetooth-produkter, må du legge dem til i en gruppe – se spørsmål 1.2 (HVORDAN KOBLER JEG SMART+ BLUETOOTH-PRODUKTENE SAMMEN MED LEDVANCE SMART+-APPEN?) for instruksjoner. Ved å gjøre dette kan du kontrollere alle Smart+ Bluetooth-produkter i en gruppe på samme tid

2.2.1. Slå Smart+ Bluetooth-produkter på og av i en gruppe

Finn gruppen du vil kontrollere, under Mine grupper, og trykk deretter på Slå på eller Slå av for å kontrollere alle Smart+ Bluetooth-produkter i gruppen.

2.2.2. Dimme Smart+ Bluetooth-produkter i en gruppe

1) Finn gruppen du vil kontrollere, under Mine grupper, og trykk deretter på enhetens kontrollfelt nederst til høyre for å få tilgang til tilgjengelige kontroller.

2) Under GRUPPEKONTROLLER, skyv fingeren over dimmekontrollfeltet for å justere lysstyrkenivået for alle Smart+ Bluetooth-produkter i gruppen.

2.2.3. Endre farge (RGBW) eller fargetemperatur (CCT) i en gruppe (hvis tilgjengelig)

1) Obs! RGBW- og CCT-funksjonene er bare tilgjengelige hvis Smart+ Bluetooth-produktet støtter disse funksjonene.

2) Finn gruppen du vil kontrollere, under Mine grupper, og trykk deretter på enhetens kontrollfelt nederst til høyre for å få tilgang til tilgjengelige kontroller.

3) For å endre fargen (RGBW): under GRUPPEKONTROLLER, velg fargekontrollikonet øverst til høyre på kontrollene. Skyv fingeren over fargekontrollruten for å justere fargen på alle Smart+ Bluetooth-produkter i gruppen.

4) For å endre fargetemperaturen: under GRUPPEKONTROLLER, velg fargetemperaturkontrollikonet øverst til høyre på kontrollene. Skyv fingeren over kontrollruten for fargetemperatur for å justere fargen på alle Smart+ Bluetooth-produkter i gruppen.

Når du legger til produkter, må du legge dem til i en gruppe – se spørsmål 1,2 (hvordan kan jeg koble sammen de smarte + BLUETOOTH-produktene med SMART+-APPEN?) for instruksjoner. I stedet for å kontrollere alle Smart+ Bluetooth-produktene for hele gruppen samtidig, kan du også kontrollere hvert Smart+ Bluetooth-produkt i gruppen individuelt

2.3.1. Slå et individuelt SMART+ Bluetooth-produkt på og av

1) Finn gruppen som det individuelle Smart+ Bluetooth-produktet er plassert under Mine grupper, og trykk deretter påAlle enheter for å se alle tilgjengelige Smart+ Bluetooth-produkter i denne gruppen.

2) Finn det individuelle Smart+ Bluetooth-produktet du ønsker å kontrollere. Trykk på Slå på eller Slå av for å kontrollere hvert enkelt Smart+ Bluetooth-produkt.

2.3.2. Dimme et individuelt Smart+ Bluetooth-produkt

1) Finn gruppen som det individuelle Smart+ Bluetooth-produktet er plassert under Mine grupper, og trykk deretter på Alle enheter for å se alle tilgjengelige Smart+ Bluetooth-produkter i denne gruppen.

2) Trykk på enhetens kontrollfelt nederst på venstre side av det individuelle Smart+ Bluetooth-produktet for å få tilgang til tilgjengelige kontroller.

3) Skyv fingeren over dimmefeltet for å justere lysstyrken på det individuelle Smart+ Bluetooth-produktet.

2.3.3. Endre farge (RGBW) eller fargetemperatur (CCT) på et individuelt Smart+ Bluetooth-produkt (hvis tilgjengelig)

1) Obs! RGBW- og CCT-funksjonene er bare tilgjengelige hvis Smart+ Bluetooth-produktet støtter disse funksjonene.

2) Finn gruppen som det individuelle Smart+ Bluetooth-produktet er plassert under Mine grupper, og trykk deretter påAlle enheter for å se alle tilgjengelige Smart+ Bluetooth-produkter i denne gruppen.

3) Trykk på enhetens kontrollfelt nederst på venstre side av det individuelle Smart+ Bluetooth-produktet for å få tilgang til tilgjengelige kontroller.

4) For å endre farge (RGBW) velg fargekontrollikonet øverst til høyre på kontrollene. Skyv fingeren over fargekontrollruten for å justere fargen.

5) For å endre fargetemperatur (CCT): velg fargetemperaturkontrollikonet øverst til høyre på kontrollene. Skyv fingeren over kontrollruten for fargetemperatur for å justere fargetemperaturen.

3. OPPDATERINGER, FLYTTE/SLETTE/GI NYTT NAVN TIL SMART+ BLUETOOTH-PRODUKTER

Oppdater fastvaren til Smart+ Bluetooth-produktene dine for å sikre riktig ytelse for SMART-+-Bluetooth-produktene og -tilbehøret. Følg instruksjonene nedenfor for å se etter oppdateringer:

1) Åpne menyen i LEDVANCE SMART+-appen ved å trykke på de tre horisontale linjene i øvre venstre hjørne. Trykk deretter på Fastvareoppdatering.

2) Du vil se alle tilkoblede Smart+ Bluetooth-produkter som oppført. Hvis du vil se etter oppdateringer, trykker du på et spesifikt Smart+ Bluetooth-produkt fra listen.

3) Hvis en oppdatering er tilgjengelig, vil den starte automatisk. Smart+ Bluetooth-produktene dine kan blinke for å indikere at oppdateringen har vært vellykket.

1) Finn gruppen som det individuelle Smart+ Bluetooth-produktet er plassert under Mine grupper, og trykk deretter på Alle enheter for å se alle tilgjengelige Smart+ Bluetooth-produkter i denne gruppen.

2) Velg produktet du ønsker å flytte. Gå til produktmenyen ved å trykke på de tre prikkene i øvre høyre hjørne. Velg Flytt enhet og velg deretter gruppen du vil flytte Smart+ Bluetooth-produktet til.

1) Hvis du vil slette et Smart+ Bluetooth-produkt fra kontoen, må du sørge for at Smart+ Bluetooth-produktet er slått på og koblet til mobilenheten.

2) Finn gruppen som det individuelle Smart+ Bluetooth-produktet er plassert under Mine grupper, og trykk deretter på Alle enheter for å se alle tilgjengelige Smart+ Bluetooth-produkter i denne gruppen.

3) Velg produktet du ønsker å slette. Gå til produktmenyen ved å trykke på de tre prikkene i øvre høyre hjørne. Velg Slett enheten og bekreft at du virkelig ønsker å slette Smart+ Bluetooth-produktet. Obs! Denne prosessen vil tilbakestille Smart+ Bluetooth-produktet til fabrikkinnstillingen.

Du kan gi nytt navn til Smart+ Bluetooth-produktene og gruppene de er i, ved å følge instruksjonene nedenfor.

3.4.1. Gi nytt navn til en gru

1) Fra hovedskjermbildet trykker du på Alle enheter under gruppen du ønsker å endre.

2) Velg de tre vertikale prikkene i øvre høyre hjørne, og velg Gi nytt navn til gruppe.

3) Gi nytt navn til gruppen etter ønske, og klikk på LAGRE.

3.4.2. Gi nytt navn til et individuelt Smart+ Bluetooth-produkt

1) Fra hovedskjermbildet trykker du påAlle enheter under gruppen der Smart+ Bluetooth-produktet er plassert.

2) Velg Smart+ Bluetooth-produktet du vil redigere navnet på.

3) Velg de tre vertikale prikkene i øvre høyre hjørne, og trykk på Gi nytt navn til enhet.

4) Gi nytt navn til Smart+ Bluetooth-produktet etter ønske, og klikk på LAGRE.

4. KONTROLLER SMART+ BLUETOOTH-PRODUKTER VIA STEMMEASSISTENTER

1) For å komme i gang trenger du:

• en mobil enhet med Android 6.0 eller en høyere versjon av respektive operativsystem

• et Smart+ Bluetooth-produkt

• en nettverkstilkobling (enten via mobildata eller Wi-Fi)

• LEDVANCE SMART+-appen og Alexa-appen

• og eventuelt en smarthøyttaler som er kompatibel med Amazon Alexa (f.eks. Amazon Echo, Amazon Echo Dot).

2) Last ned, installer og åpne LEDVANCE SMART+-appen, og opprett en konto – se spørsmål 1.1 (HVORDAN INSTALLERER JEG LEDVANCE SMART+-APPEN) for instruksjoner.

3) Last ned Alexa-appen fra Google Play ™ -butikken og opprett en brukerkonto.

4) Når Alexa og LEDVANCE SMART+-app-kontoer er opprettet, går du videre til Alexa-appen.

5) Trykk på menyikonet øverst i venstre hjørne, og trykk på Ferdigheter og spill.

6) Søk etter LEDVANCE SMART+ Skill, og trykk på Aktiver.

7) Du vil bli bedt om å angi påloggingsinformasjonen for LEDVANCE SMART+-appen for å koble sammen kontoene dine.

8) Hvis du vil bruke Smart+ Bluetooth-produktene med Amazon Alexa, må du sørge for at de generelle kravene i del 2.1 (GENERELLE KRAV) er oppfylt.

9) Når du er ferdig, starter du et nytt søk etter enheter i Alexa-appen. Når Smart+ Bluetooth-produktene dine oppdages, kan du bruke Amazon Alexa-stemmekommandoer og funksjonene til Alexa-appen til å kontrollere Smart+ Bluetooth-produktene.

Tenk på att det på iOS-enheter er mulig å tilkoble til Amazon Alexa, men dette alternativet støttes ikke.

5. FEILSØKING PÅ SMART+ BLUETOOTH-PRODUKTER I LEDVANCE SMART +-APPEN

1) Sørg for at de generelle kravene i del 2.1 er oppfylt.

2) Åpne menyen i LEDVANCE SMART+-appen ved å trykke på de tre horisontale linjene i øvre venstre hjørne og trykk på oppdateringsknappen bak Nettverksstatus. Dette starter Bluetooth-tilkoblingen mellom SMART-+-Bluetooth-produktene og mobilenheten på nytt.

3) Sørg for at mobilenheten din har en nettverkstilkobling, enten via mobil data eller Wi-Fi, for å kontrollere Smart+ Bluetooth-produktene.

4) Prøv å lukke LEDVANCE SMART+-appen, og åpne den på nytt for å gjenopprette en nettverkstilkobling.

5) Smart+ Bluetooth-produkter bruker Bluetooth Mesh-teknologi til å utvide kontrollområdet. Hvis du imidlertid er for langt unna, vil ikke tilkoblingen bli opprettet. Prøv å flytte nærmere produktet, fjerne hindringer eller legge til ekstra Smart+ Bluetooth-produkter og tilbehør på i hele hjemmet for å utvide kontrollområdet.

6) Sjekk Smart+ Bluetooth-produktene og se etter fastvareoppdateringer – se spørsmål 3.1 (HVORDAN KAN SMART+ BLUETOOTH-PRODUKTER OPPDATERES?). Disse oppdateringene bidrar til å sikre at du kjører den nyeste fastvareversjonen på Smart+ Bluetooth-produktene dine for riktig ytelse.

7) Hvis metodene ovenfor ikke fungerer, kan det hende at du må fjerne produktet fra oppsettet – se spørsmål 3.3 (HVORDAN KAN SMART+ BLUETOOTH-PRODUKTER SLETTES FRA LEDVANCE SMART+-APPEN?) – og koble det sammen med appen på nytt – se spørsmål 1.2 (HVORDAN KOBLER JEG SMART+ BLUETOOTH-PRODUKTENE SAMMEN MED LEDVANCE SMART+-APPEN?).

1) Sørg for at de generelle kravene i del 2.1 er oppfylt.

2) Sørg for at du har et sterkt mobilsignal på mobilenheten, eller at du er koblet til Wi-Fi med mobilenheten.

3) Prøv å lukke LEDVANCE SMART+-appen, og åpne den på nytt for å gjenopprette en nettverkstilkobling.

4) Hvis du har installert LEDVANCE SMART+-appen på mer enn én mobilenhet, må du sørge for at du lukker LEDVANCE SMART+-appen på de mobilenhetene du ikke bruker for øyeblikket.

5) Hvis metodene ovenfor ikke fungerer, kan det hende at du må fjerne produktet fra oppsettet – se spørsmål 3.3 (HVORDAN KAN SMART+ BLUETOOTH-PRODUKTER SLETTES FRA LEDVANCE SMART+-APPEN?) – og koble det sammen med appen på nytt – se spørsmål 1.2 (HVORDAN KOBLER JEG SMART+ BLUETOOTH-PRODUKTENE SAMMEN MED LEDVANCE SMART+-APPEN?).

1) Sørg for at du følger fremgangsmåten i spørsmål 1.2 (HVORDAN KOBLER JEG SMART+ BLUETOOTH-PRODUKTENE SAMMEN MED LEDVANCE SMART+-APPEN?), og at de generelle kravene i del 2.1 er oppfylt.

2) Start LEDVANCE SMART+-appen på nytt, og skill Smart+ Bluetooth-produktet fra strømforsyningen (strømsyklus) en liten stund før du prøver å legge til Smart+ Bluetooth-produktet på nytt.

3) Reduser avstanden mellom Smart+ Bluetooth-produktet og mobilenheten.

4) Sørg for at ingen andre mobilenheter er logget på LEDVANCE SMART+-kontoen.

5) Slå av Bluetooth-enheter innenfor rekkevidde av SMART+-enheten din.

6) Tilbakestill Smart+ Bluetooth-produktet til fabrikkinnstilling på følgende måte: Gjennomfør en strømsyklus for Smart+ Bluetooth-produktet 5 ganger på rad i 3–5 sekunder hver.

7) Tving frem en program oppdatering ved å endre programvaren på SMART + -enheten til HomeKit eller Google Assistant och oppgrader siden programvaren til LEDVANCE SMART + -kompatibel programvare. Forsøk å legge til enheten igjen. For mer informasjon om programvareendringen se FAQ avsnitt 3 (SMART + for Apple HomeKit) eller FAQ avsnitt 4 (SMART + for Google Assistant)

6. GENERELLE SPØRSMÅL ANGÅENDE FUNKSJONER OG BRUK AV LEDVANCE SMART+-APPEN

Du kan for øyeblikket bare ha én e-postadresse tilknyttet en konto. Du kan imidlertid logge på kontoen din fra flere enheter samtidig.

Husk at en lyskilde bare kan kobles til 1 mobil enhet om gangen. For eksempel. For å kontrollere SMART + -enhetene dine med 2 mobile enheter samtidig, må du ha minst to SMART + -produkter.

For øyeblikket er ekstern kontroll utenfor hjemmet (f.eks. fra arbeidsplassen) kun mulig via Amazon Alexa-appen. For informasjon om hvordan du kobler til Amazon Alexa, kan du se spørsmål 4.1 (HVORDAN KOBLER JEG LEDVANCE SMART+-APPEN TIL AMAZON ALEXA?).

Obs! for å kontrollere Smart+ Bluetooth-produktene eksternt, må følgende krav oppfylles

1. Du trenger en mobilenhet med LEDVANCE SMART+-appen installert, som er plassert i hjemmet ditt, og som oppfyller alle den generelle kravene i del 2.1, spesielt:

– mobilenheten må ha en fungerende Internett-tilkobling,

– mobilenheten må være koblet til Smart+ Bluetooth-produktene – se spørsmål 1.2 (HVORDAN KOBLER JEG SMART+ BLUETOOTH-PRODUKTENE SAMMEN MED LEDVANCE SMART +-APPEN?) for instruksjoner og

– Bluetooth-funksjonen til mobilenheten må være slått på, og mobilenheten må være innenfor Bluetooth-rekkevidden til Smart+ Bluetooth-produktet du vil kontrollere.

2. Du trenger en ekstra mobilenhet på din eksterne plassering for å kontrollere Smart+ Bluetooth-produktene via Amazon Alexa-appen – se spørsmål 4.1 (HVORDAN KOBLER JEG LEDVANCE SMART+-APPEN SAMMEN MED AMAZON ALEXA?).

Det er for øyeblikket ikke mulig å planlegge for Smart+ Bluetooth-produkter i LEDVANCE SMART+-appen.

Amazon Alexa-appen tilbyr imidlertid planleggingsfunksjoner. For informasjon om hvordan du kobler til Amazon Alexa, kan du se spørsmål 4.1 (HVORDAN KOBLER JEG LEDVANCE SMART+-APPEN TIL AMAZON ALEXA?).

Obs! bruk av planlegging fra en ekstern plassering er kun mulig i henhold til de kravene som er angitt i spørsmål 6.2 (KAN JEG KONTROLLERE SMART+ BLUETOOTH-PRODUKTENE NÅR JEG ER BORTE FRA HJEMMET?).

1. Slett Smart+ Bluetooth-produktene i LEDVANCE SMART+-appen, se spørsmål 3.3 (HVORDAN KAN SMART+ BLUETOOTH-PRODUKTER SLETTES FRA LEDVANCE SMART+-APPEN?), eller still dem inn på fabrikkinnstillingene ved å slå dem PÅ 5 ganger i tre sekunder og AV i tre sekunder.

2. Klikk i menyen på de tre horisontale linjene, og gå til  Other Smart Home Systems og logg av

3. Velg det andre Smart Home-systemet du vil bruke enheten i (Apple HomeKit er bare tilgjengelig på iOS)

4. For mer informasjon om aktiveringsprosessen for et annet Smart Home-system, se FAQ seksjon 3 (SMART + med Apple Homekit) eller FAQ seksjon 4 (SMART + med Google Assistant)

SMART+ MED APPLE HOMEKIT

1. KOMME I GANG / IDRIFTSETTING AV SMART+ BLUETOOTH-PRODUKTER I ET APPLE HOMEKIT-SYSTEM

For å betjene Smart+ Bluetooth-produkter sammen med et Apple HomeKit-system trenger du:

– En iPad/iPhone/iPod Touch med iOS 10 eller høyere (sørg for at du bruker den nyeste iOS-versjonen for å unngå problemer).

– Apple Home-appen (installert som standard fra iOS 10 på Apple-enhetene nevnt ovenfor).

– Ett eller flere Smart+ Bluetooth-produkter (indikeres av en Bluetooth-etikett på emballasjen eller «Fungerer med Apple»-merking).

Vær oppmerksom på at hvis du bruker Smart+ Bluetooth-produkter i kombinasjon med Apple HomeKit, kan enkelte funksjoner som for eksempel automatisering eller ekstern tilgang, kreve en iPad, Apple TV eller HomePod i tillegg. Hvis du vil ha mer informasjon om dette, kan du se Apples kundestøtteside .

Hvis du vil legge til et Smart+ Bluetooth-produkt i HomeKit-systemet, kan du følge denne fremgangsmåten:

1. Koble det Smart+ Bluetooth-produktet til strømforsyningen, og ikke koble dem fra strømforsyningen mens du legger til.

2. Åpne Home-appen.

3. Klikk på «+»-tegnet og deretter på Legg til tilbehør.

4. Skann QR-koden som leveres med Smart+ Bluetooth-produktet (du finner den på pakningsvedlegget).

5. Velg Smart+ Bluetooth-produktet fra enhetslisten.

6. Valgfritt: Navngi Smart+ Bluetooth-produktet, og tildel et rom.

Obs! Hvis Smart+ Bluetooth-produktet har blitt oppdatert til kompatibel fastvare for LEDVANCE SMART+-appen (Bluetooth Mesh-fastvare), må du oppdatere produktet til kompatibel fastvare for Apple HomeKit. Hvis du vil vite hvordan du oppdaterer fastvaren til Smart+ Bluetooth-enheten tilbake til kompatibel fastvare for Apple HomeKit, kan du se del 2 under Vanlige spørsmål (LEDVANCE SMART+-appen).

Du kan velge blant Apples kundestøtteside gir detaljert informasjon om HomeKit-systemet.

2. BRUKE OG BETJENE SMART+ BLUETOOTH-PRODUKTER I ET APPLE HOMEKIT-SYSTEM

Følg denne fremgangsmåten for å oppdatere kompatibel fastvare for Apple HomeKit på Smart+ Bluetooth-produktene:

1. Slå på Smart+ Bluetooth-produktene, og ikke koble dem fra strømforsyningen mens du oppdaterer.

2. Koble Smart+ Bluetooth-produktet til Apple Home-appen – se spørsmål 1.2 (HVORDAN LEGGER JEG TIL ET SMART+ BLUETOOTH-PRODUKT I HOMEKIT-SYSTEMET?).

3. Last ned og åpne LEDVANCE SMART+-appen på iOS-mobilenheten.

4. Klikk på BARE FASTVAREOPPDATERING -knappen nederst i påloggingsvinduet for LEDVANCE SMART+-appen. Du vil se alle Smart+ Bluetooth-produkter som er oppført, som er i Bluetooth-området til mobilenheten eller koblet til Apple Home-appen (enhetene må være innen rekkevidde).

5. Hvis du vil se etter oppdateringer for Apple HomeKit-fastvaren for Smart+ Bluetooth-enheten, trykker du på Se etter oppdatering -knappen ved siden av den ønskede enheten. Hvis det finnes tilgjengelige fastvareoppdateringer, vil de starte automatisk. Hold LEDVANCE SMART+-appen åpen til fastvareoppdateringen er fullført.

Individuelle SMART+-produkter kan tilbakestilles til fabrikkinnstillingene (leveringsstatus) og konfigureres på nytt uten at hele Apple HomeKit-systemet må installeres på nytt. Du sletter bare det fungerende og tilkoblede Smart+ Bluetooth-produktet i Apple HomeKit-systemet (se Apples kundestøtteside ) eller ta en titt på del 1 under Vanlige spørsmål (Smart+ Bluetooth-produkter) for instruksjoner om tilbakestilling av maskinvare for det spesifikke Smart+ Bluetooth-produktet.

Det er ingen begrensning på hvor mange Smart+ Bluetooth-produkter som kan kobles til Apple HomeKit-systemet. Når Apple HomeKit-systemet bruker Bluetooth Low Energy som kommunikasjonsstandard, er det imidlertid noen tekniske detaljer som kan påvirke ytelsen i høyskalerte systemer. Du finner mer informasjon om dette emnet i del 1 under Vanlige spørsmål (Smart+ Bluetooth-produkter).

For best mulig ytelse for Apple HomeKit-systemet anbefaler vi at du alltid har Smart+ Bluetooth-produktene koblet til strømforsyningen, og at du unngår gruppekommandoer som inkluderer et stort antall tilkoblede enheter.

Spesifikke svar på spørsmål om bruk av produkter i Apple HomeKit-systemet er tilgjengelig på Apples kundestøtteside .

3. GENERELLE SPØRSMÅL OM SMART+ BLUETOOTH-PRODUKTER

Du finner alle produktspesifikke spørsmål om Smart+ Bluetooth-produkter, inkludert emner som rekkevidde, respons etter strømbrudd eller annen nyttig informasjon, i del 1 under Vanlige spørsmål-del 1 (Smart+ Bluetooth-produkter).

Bare Smart+ Bluetooth-produktene kan brukes med Apple HomeKit. Smart+ Bluetooth-produktene er enkle å kjenne igjen på Bluetooth-etiketten på emballasjen eller merkingen «Fungerer med Apple HomeKit». Vær oppmerksom på at disse produktene er designet eksklusivt for Bluetooth-systemer, for eksempel LEDVANCE SMART+-appen eller Apple HomeKit-systemet, og derfor ikke er kompatible med våre SMART+ ZigBee-produkter. Denne begrensningen gjelder i begge retninger. Du finner en oversikt over Smart+ Bluetooth-produktene her .

4. FEILSØKING PÅ SMART+ BLUETOOTH-PRODUKTER I APPLE HOMEKIT-SYSTEMET

Jobb deg gjennom følgende sjekkliste for å utelukke vanlige feilkilder. Hvis du fremdeles ikke har klart å løse feilen selv, kan du ta en titt på del 1 under Vanlige spørsmål (Smart+ Bluetooth-produkter) eller kontakte vårt kundeserviceteam direkte.

a) Kontroll av strømforsyningen:
Sørg for at den relevante Smart+ Bluetooth-produktet har en fungerende strømforsyning. Smart+ Bluetooth-produktet kan kun motta kommandoer når strømmen er slått på.

b) Starte på nytt:
Slå først av strømforsyningen til det relevante Smart+ Bluetooth-produktet i flere sekunder når du kobler det til, og slå det på igjen. Tilkoblingen kan ta opptil tre minutter. Hvis Smart+ Bluetooth-produktet fremdeles ikke er tilkoblet, må du starte Apple Home-appen og smarttelefonen eller nettbrettet som brukes.

c) Redusere forstyrrende faktorer:
Det finnes ulike eksterne forhold som kan forstyrre kommunikasjonen og funksjonaliteten til SMART+-produktet. Prøv følgende for å redusere dem:

– Reduser avstanden mellom SMART+-produktet og smarttelefonen eller nettbrettet.

– Slå av enheter som produserer flere Bluetooth-signaler i nærheten av SMART+-produktene og smarttelefonen eller nettbrettet.

– Overflater eller hindringer som er laget av elektrisk ledende materialer, kan ha negativ innvirkning på Bluetooth-signalet. Prøv å fjerne dem.

d) Kontrollere Internett- og Wi-Fi-tilkoblinger:
Kontroller at smarttelefonen eller nettbrettet du bruker, har en fungerende tilkobling til Internett via hjemmenettverket/Wi-Fi-ruteren eller mobildata. Hvis smarttelefonen eller nettbrettet ikke kobler seg til Wi-Fi-ruteren, kan en omstart av ruteren hjelpe til med å løse problemet.

e) Legg til i systemet på nytt:
Det kan hjelpe å legge til det relevante Smart+ Bluetooth-produktet på nytt i systemet. Følg instruksjonene som er angitt i spørsmål 1.2. (HVORDAN LEGGER JEG TIL ET SMART+ BLUETOOTH-PRODUKT I HOMEKIT-SYSTEMET?).

f) Støtte via e-post:
Hvis Smart+ Bluetooth-produktet fremdeles ikke fungerer som forventet,kan du kontakte støtteteamet direkte. Vårt kundeserviceteam hjelper deg gjerne.

Hvis du vil ha mer hjelp, kan du se del 1 under Vanlige spørsmål (Smart+ Bluetooth-produkter). Hvis du fremdeles ikke har fått svar på spørsmålet ditt, kan du kontakte kundestøtteteamet vårt direkte. Vårt kundeserviceteam hjelper deg gjerne.

SMART+ GOOGLE ASSISTENT

1. KOMME I GANG / IDRIFTSETTING AV SMART+ BLUETOOTH-PRODUKTER MED GOOGLE ASSISTENT

For å betjene Smart+ Bluetooth-produkter sammen med Google Assistent trenger du:

– En mobiltelefon eller et nettbrett med Android 5.0 eller høyere eller iOS 11.0 eller høyere (sørg for at du bruker den nyeste Android-versjonen eller iOS-versjonen for å unngå problemer)

– Installer Google Home-appen fra Google Play Store eller Apple App Store

– Legg til et Google Nest eller en Home-enhet til hjemmet ditt i Google Home-appen

– Ett eller flere Smart+ Bluetooth-produkter (indikeres av en Bluetooth-etikett på emballasjen)

Vær oppmerksom på at hvis du bruker Smart+ Bluetooth-produktene i kombinasjon med Google Assistent, kreves en Google Nest- eller en Home-enhet. Hvis du vil ha mer informasjon om Google Nest- og Home-enheter, kan du se Hjelp for Google Nest .

a) Fremgangsmåte for LEDVANCE SMART+-appen

Hvis du vil kontrollere fastvaren eller aktivere Smart+ Bluetooth-produktet for Google Assistent, kan du følge denne fremgangsmåten:

1. Last ned LEDVANCE SMART+-appen fra Apple App Store eller Google Play Store, og for mer informasjon kan du se del 2 under Vanlige spørsmål (LEDVANCE SMART+-appen)

2. Sørg for at Smart+ Bluetooth-enheten tilbakestilles. For mer informasjon om hvordan du tilbakestiller spesifikke enheter, kan du se del 1 under Vanlige spørsmål (Smart+ Bluetooth-produkter)

3. Trykk på Google Assistent på hjem-skjermen i SMART+-appen

4. Appen vil automatisk søke etter enheter

5. Trykk Aktiver på høyre side av enheten for å oppgradere fastvaren. Hvis prosessen er vellykket, vises et grønt merke på venstre side av enheten, eller hvis enheten allerede er Google Assistent-kompatibel, vil den grønne kontrollen være på venstre side, og du kan klikke på Se etter oppdateringer for å få den nyeste fastvaren

6. Når du har aktivert alle ønskede Smart+ Bluetooth-enheter, trykker du HER og Google Home-appen vil bli åpnet

b) Fremgangsmåte for Google Home-appen

Hvis du vil legge til et Smart+ Bluetooth-produkt i Google Home-systemet, kan du følge denne fremgangsmåten:

1. Øverst til venstre trykker du på LEGG TIL +  Konfigurer enhet  Konfigurer nye enheter i hjemmet

2. Velg en Smart+ Bluetooth-enhet for å konfigurere den. Enheten vil blinke når den er valgt

3. Velg rommet enheten er plassert. Det er også mulig å opprette et egendefinert rom

4. Opprett et unikt navn for enheten for å kontrollere den enkelt med stemmekontroll

5. Konfigurasjonsprosess: enheten kan blinke noen ganger

6. Når enheten er lagt til, trykker du på Ferdig, og deretter kan enheten kontrolleres av appen eller stemmekontroll

Obs! LEDVANCE SMART+ Bluetooth-produkter gjenkjennes automatisk av Google Home-systemet. Som et resultat av dette, vises varselet øverst i hovedskjermbildet Konfigurer x-enheter, konfigurer opp x smartlys eller Konfigurer x smartkontakt(er), avhengig av hvilke og hvor mange enheter som gjenkjennes av systemet. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du legger til på Google Home-appen, kan du se Hjelp for Google Nest .

Du kan velge blant Hjelp for Google Nest gir detaljert informasjon om Google Home-systemet.

2. BRUKE OG BETJENE SMART+ BLUETOOTH-PRODUKTER MED GOOGLE ASSISTENT

Følg denne fremgangsmåten for å oppdatere kompatibel fastvare for Google Assistent på Smart+ Bluetooth-produktene:

1. Fjern SMART+-produktet fra Google Home-appen og sørg for at det er tilbakestilt

2. Åpne LEDVANCE SMART+-appen på Android- eller iOS-mobilenheten

3. Trykk på Google Assistent på hjem-skjermen i SMART+-appen

4. Deretter søker appen automatisk etter enheter

5. Enheter med kompatibel fastvare for Google Assistent vil ha et merke på venstre side og på høyre side trykk på Se etter oppdateringer for å få den nyeste fastvaren

6. Etter at fastvareoppdateringen er fullført, kan du gå til Google Home-appen ved å trykke HER, og du kan legge til produktet på nytt i Google Home-systemet

Obs! Vi jobber med en løsning slik at Smart+ Bluetooth-enheter kan oppgraderes til nyeste fastvare uten å fjerne den fra Google Home-appen.

Individuelle SMART+ Bluetooth-produkter kan tilbakestilles til fabrikkinnstillingene (leveringsstatus) og konfigureres på nytt uten at hele Google Home-systemet må installeres på nytt. Du sletter bare det fungerende og tilkoblede Smart+ Bluetooth-produktet i Google Home-systemet (se Hjelp for Google Nest ) eller ta en titt på del 1 under Vanlige spørsmål (Smart+ Bluetooth-produkter) for instruksjoner om tilbakestilling av maskinvare for det spesifikke Smart+ Bluetooth-produktet.

Det er for øyeblikket en begrensning på 6 Smart+ Bluetooth-produkter som kan kobles sammen med Google Home-systemet. For best mulig ytelse for Google Home-systemet anbefaler vi at du alltid har Smart+ Bluetooth-produktene koblet til strømforsyningen.

Spesifikke svar på spørsmål om bruk av produkter i Google Home-systemet er tilgjengelig på Hjelp for Google Nest .

3. GENERELLE SPØRSMÅL OM SMART+ BLUETOOTH-PRODUKTER

Du finner alle produktspesifikke spørsmål om Smart+ Bluetooth-produkter, inkludert emner som rekkevidde, respons etter strømbrudd eller annen nyttig informasjon, i del 1 under Vanlige spørsmål-del 1 (Smart+ Bluetooth-produkter).

Bare Smart+ Bluetooth-produktene kan brukes med Google Assistent. Smart+ Bluetooth-produktene er enkle å kjenne igjen på Bluetooth-etiketten på emballasjen. Vær oppmerksom på at disse produktene er designet eksklusivt for Bluetooth-systemer, for eksempel LEDVANCE SMART+-appen, Apple HomeKit eller Google Assistent-systemet, og derfor ikke er kompatible med våre Smart+ Zigbee-produkter. Denne begrensningen gjelder i begge retninger. Du finner en oversikt over Smart+ Bluetooth-produktene her.

4. FEILSØKING PÅ SMART+ BLUETOOTH-PRODUKTER MED GOOGLE ASSISTENT

Jobb deg gjennom følgende sjekkliste for å utelukke vanlige feilkilder. Hvis du fremdeles ikke har klart å løse feilen selv, kan du ta en titt på del 1 under Vanlige spørsmål (Smart+ Bluetooth-produkter) eller kontakte vårt kundeserviceteam direkte.

a) Kontroll av strømforsyningen:

Sørg for at den relevante Smart+ Bluetooth-produktet har en fungerende strømforsyning. Smart+ Bluetooth-produktet kan kun motta kommandoer når strømmen er slått på.

b) Starte på nytt:

Slå først av strømforsyningen til det relevante Smart+ Bluetooth-produktet i flere sekunder når du kobler det til, og slå det på igjen. Tilkoblingen kan ta opptil tre minutter. Hvis Smart+ Bluetooth-produktet fremdeles ikke er tilkoblet, må du starte Google Home-appen og smarttelefonen eller nettbrettet som brukes. Du må også starte Google Nest eller Home-enheten på nytt. Du finner detaljert informasjon om denne prosessen i Hjelp for Google Nest .

c) Redusere forstyrrende faktorer:

Det finnes ulike eksterne forhold som kan forstyrre kommunikasjonen og funksjonaliteten til SMART+-produktet. Prøv følgende for å redusere dem:

– Reduser avstanden mellom SMART+-produktet og smarttelefonen eller nettbrettet.

– Slå av enheter som produserer flere Bluetooth-signaler i nærheten av SMART+-produktene og smarttelefonen eller nettbrettet.

– Overflater eller hindringer som er laget av elektrisk ledende materialer, kan ha negativ innvirkning på Bluetooth-signalet. Prøv å fjerne dem.

d) Kontrollere Internett- og Wi-Fi-tilkoblinger:

Kontroller at smarttelefonen eller nettbrettet du bruker, har en fungerende tilkobling til Internett via hjemmenettverket/Wi-Fi-ruteren eller mobildata. Hvis smarttelefonen eller nettbrettet ikke kobler seg til Wi-Fi-ruteren, kan en omstart av ruteren hjelpe til med å løse problemet.

e) Legg til i systemet på nytt:

Det kan hjelpe å legge til det relevante Smart+ Bluetooth-produktet på nytt i systemet. Følg instruksjonene som er angitt i spørsmål 1.2. (HVORDAN LEGGER JEG TIL ET SMART+ BLUETOOTH-PRODUKT I GOOGLE HOME-SYSTEMET?).

f) Kontroller fastvaren til Smart+ Bluetooth-produktet

Det kan hjelpe å oppdatere fastvaren til den nyeste versjonen. Følg instruksjonene som er angitt i spørsmål 2.1. (HVORDAN KAN SMART+ BLUETOOTH-PRODUKTER BLI OPPDATERT TIL DEN NYESTE FASTVAREN FOR GOOGLE ASSISTENT?). Vær oppmerksom på at hvis du endret Smart+ Bluetooth-enheten til kompatibel fastvare for LEDVANCE SMART+, vil det vises i Google Home-appen, men det er ikke sikkert at det fungerer å legge til enheten.

g) Støtte via e-post:

Hvis Smart+ Bluetooth-produktet fremdeles ikke fungerer som forventet,kan du kontakte støtteteamet direkte. Vårt kundeserviceteam hjelper deg gjerne.

Hvis du vil ha mer hjelp, kan du se del 1 under Vanlige spørsmål (Smart+ Bluetooth-produkter). Hvis du fremdeles ikke har fått svar på spørsmålet ditt, kan du kontakte kundestøtteteamet vårt direkte. Vårt kundeserviceteam hjelper deg gjerne.

STØTTE FOR SMART+

Har du problemer med et av våre SMART+ produkter? Vi hjelper deg gjerne.

Del siden på sosiale medier