Forbruker
Country

VANLIGE SPØRSMÅL OM LEDVANCE SMART+

WIFI-PRODUKTER

SMART+ WIFI-PRODUKTER

1. ALLMENN SMART+ WIFI-INFORMATION

For å anvende Ledvance Smart + Wifi produkter behøver man følgende:

1. Et LEDVANCE SMART + Wifi produkt, som finnes i den grå forpakningen med wifi-symbol trykket på forpakning.

2. En Wifi-ruter med internettilkobling, LEDVANCE SMART + Wifi-produkter støtter kun 2,4 GHz-båndet.

3. Appen LEDVANCE SMART + Wifi som finnes i Google Play butikken for Android eller i appstore for IS. Den QR kode som er trykket på forpakningen leder deg direkte til appen i play butikk eller respektive App store.

4. En Android- eller iOS smarttelefon for å styre og kontrollere dine Wifi produkter. For Android kreves minst versjon 6 og for iOS minst versjon 10.


Det finnes tre typer tilkoblingsmetoder for å tilkoble LEDVANCE SMART + Wifi-produkter. EZ, AP og QR. EZ og AP anvendes for lyskilder, armaturer og kontakter. En QR kode anvendes for kameraer med blitz. I EZ kobles produktene direkte til Wifi-ruteren. Produktet kan dermed utbytte data direkte med internett. I AP, fungere produktet som tilkoblingspunktet. I dette tilfelle skjer tilkoblingen av data via smarttelefonen. I lyspærene og armatur sees (EZ eller AP) igjen på lysets respektive blinkefrekvens. I EZ blinker lyspæren eller armaturet raskt ( ca to ganger pr sekund). I AP blinker lampen langsomt ( ca. 1 gang hvert halvannet sekund). Det går å velge stilling ved å legge inn en ekstra tilbakestilling/resett (skru av og på 5 ganger) EZ er den forbestemte innstilling for lyskilder, armaturer og kontakter. AP kan anvendes når anslutningen med EZ ikke fungere.

1.3.1. LEDVANCE SMART+ WIFI-LYSKILDER OG -ARMATURER

En ny lyskilde eller ett armatur i tilkoblingsstilling EZ blinker ca 2 ganger pr sekund. For å koble til trykker man på «min familie» i appen og deretter på «alle enheter» eller på et rom. Om den valgte siden ikke inneholder noen enhet kan man trykke på knappen «legg til enhet»

Videre trykker man på symbolet + oppe til høyre. Deretter velger man enhetskategori belysning (Wifi). På neste side velger man ruterens 2,4 GHz nettverk og skriver inn ditt nettverks passord og trykker dertil på knappen «neste trinn». Bekreft det på det blinkende på neste side, og trykk på knappen «neste trinn». Deretter er lyskilden eller armaturet tilkoblet og kan anvendes når man har trykket «klart» via appen.

Om tilkobling i EZ stillingen ikke fungerer kan man opprette en tilkobling via AP-stillingen (blinker langsomt). Om lyspæren eller armaturet er i EZ- stilling må man først stille den i AP stilling ved å gjenopprette (skru av og på 5 ganger). Deretter trykker man på «legg til enhet» respektive på symbolet + oppe til høyre. Nå velger man enhetskategorien – lys (wifi). På denne siden i neste bilde, velger man ruterens 2.4 GHz nettverk og skriver inn nettverkets passord og deretter trykker man på knappen «neste trinn). På neste side veksler man til tilkoblingsinnstilling. AP-stillingen oppe til høyre. Bekreft deretter det langsomt blinkende og trykk «neste steg». På neste side oppfordres man å tilkoble smarttelefonen til tilkoblingspunktet «LDV SMART+ XXX), som er den lyspære eller armatur som skal tilkobles. Når man deretter kommer tilbake til appen er lyspæren eller armaturet tilkoblet og kan benyttes etter man har trykket «klar» via appen.

Når man har trykket på en av lyspærene eller armatursymboler vises tilhørende enhetside. Der lyskildens eller armaturet funksjoner styres.

Avhengig av lyspøre eller armaturmodell er ulike tilgjengelig. Lysstyrken, det hvite lysets fargetemperatur, fargene på lyspæren eller armaturet kan stilles inn om den har disse funksjoner ( avhengig av hvilken type lyspære eller aramatur du har kjøpt).

I tillegg finnes det en timerfunksjon som kan anvendes til å slukke lyskilden eller armaturet automatisk etter valgt tidsperiode.

Avhengig av lys eller armaturmodell kan man i tillegg programmere sekvenser, slukke og tenne tidspunkt ( også for spesifikke ukedager) eller tider man vil sovne eller våkne til, med en valgbar tidsperiode for å dimme opp eller ned. For visse lamper- eller armaturmodeller kan en biologisk rytme programmeres, her vil lyset tilpasset seg solen under dagen.

1.3.2. LEDVANCE SMART+ WIFI-KATEGORIER

En ny tilkobling er tilkoblet i EZ etter den er skrudd inn og blinker ca 2 ganger pr sekund. For å tilkoble trykker man «min familie» i appen og siden på «alle enheter» eller på ett av de rom ønsker. Om den valgte siden ikke inneholder noen enhet kan man trykke på «legg til enhet». Ellers trykker man på symbolen + oppe i høyre hjørne. Når man velger enhetskategorien kontakt (wifi). På siden som vises velger man ruterens 2,4GHz-nettverket og angir det tilhørende passord og trykker deretter på knappen «Neste trinn». Bekreft det raskt blinkende på neste side og trykk knappen. «Neste trinn». Deretter er kontakten tilkoblet og kan anvendes etter man har trykket på «Klar» via appen.

Om tilkoblingen i EZ stilling ikke fungerer kan man opprette en tilkoblig via AP-stillingen ( langsomt blinkende). Om tilkoblingen er i EZ stillingen setter man først denne i AP stilling gjennom å tilbakestille ( holde koblingens knapp inntrykt i fem sekunder). Deretter trykker man på «legg til enhet» respektive på symbolet + oppe til høyre ifølge beskrivningen for EZ stiling. Deretter velger man enhetskategorien kontakt (WiFi). På den ene siden som vises velger man ruterens 2,4GHz nettverk og angir det tilhørende passordet og trykker deretter på knappen «neste trinn». På nese side veksler man til tilkobling AP-stilling oppe til høyre. Bekreft deretter det langsomt blinkende og trykker knappen « neste trinn». På neste side oppfordres man å tilkoble smarttelefonen til surfepunkett ( LDV SMART+ XXXX), som man kommer til ved å ved kontakten som brukes. Når man vender tilbake til appen er kontakten opprettet og kan anvendes etter man trykker på «klart» via appen.

Etter dette trykker man på en av kontaktsymbolene som viser tilhørende enhetsside, der kontaktens funksjoner kan styres.

Avhengig av kontaktmodelle finnes det ulike typer funksjoner. For eksempel kontaktmodellens aktuelle spenning, strøm og kontaktens elektriske effekt samt forbrukt mengde strøm. Dessuten finne det en timerfunksjon som kan anvendes for å stenge kontakten automatisk etter en valgt tidsperiode. Man kan også programmere sekvenser av når lampen er slått på og av ( og for ulike av ukens dager). Det går å programmere gjentagelser, valgbare av/på i en valgt periode. Man kan til og med programmere tilfeldige av/på intervall.

1.3.3. LEDVANCE SMART+ WIFI-KAMERA MED SPOTLIGHT

Appen er innstilt på tilkoblingslege med en QR-kode som standard. Etter å ha tent lyser det raskt grønt i LED-pæren og viser dermed startprosessen. Etter ca. 10 sekunder blinker den grønne LED-lampen langsomt og viser dermed at kameraet med spotlight er klart til å koble seg til nettverket.

For å koble til trykker man på “min familie” i appen og siden på “alle enheter” eller på et ønsket rom. On den valgte siden ikke inneholder noen enhet kan man trykke på “legg til enhet”. Ellers trykker man på symbolet + oppe i høyre hjørne. Deretter velger man kategorien kamera med spotlight. Bekreft det langsomt blinkende på den siden som vises og trykk på knappen “neste trinn”. På den den siden som deretter vises velger man ruterens 2,5 GHz-nettverk og angir tilhørende passord og trykker på neste knapp “neste trinn”. På neste side finnes en QR-kode som man holder ca 15-20 cm fra kameraet. Når QR koden identifiseres avgir kameraet en lyd. Dette bekreftes igjennom å trykke på knappen “hørte pip”. Siden er kameraet med spotlight koblet til nettverket.

Om til kobling til QR koden ikke fungere kan man opprette en tilkobling via AP-koblingen ( langsomt blinkende). Eventuel må en gjenoppretting først gjennomføres. Gjenopprettingsknappen finnes nede på baksiden av kameraet og man må holde denne inne ca 3 sekunder. Deretter trykker man på “legg til en enhet”, respektive på symbolet + oppe til høyre liksom beskrevet over for QR-kodeleget. Nå velger man enhetskategorien kamera med spotlight. På neste side veksler man til tilkoblingslege på AP oppe til høyre. Bekreft det langsomt blinkende på siden og trykk på knappen “Neste trinn”. På den side som siden vises velger man ruterens 2,4GHz nettverk og angir det tilhørende passordet og trykker knappen “neste trinn”. På neste side oppfordres du å tilkoble smarttelefonen til punktet (LDV SMART + XXXX), som er kameraet. Når man vender tilbake til appen er kameraet tilkoblet og man kan anvendes etter man trykker på appen “klart” i appen.

Etter man har trykket på kameraet vises tilhørende enhetsside, der kameraets funksjoner kan styres. Kameraet med spotlight har en rekke funksjoner. Dermed kan plassen foran kameraet overvåkes. Spotlighten kan reguleres. Det går å spille inn videoer og ta skjermbilder fra kameraet via appen. Man kan stille inn en alarm som fungere som bevegelsessensor. Via appen kan kameraet også brukes som internkommunikasjonssystem. Man kan også selvsagt stille inn rutiner for overvåkning.

1.3.4. LEDVANCE SMART+ WIFI-FJERNKONTROLL

En ny SMART + WiFi-fjernkontroll er klar til å koble seg til lyspærer, armaturer og kontakter. Finner man ikke fjernkontrollen må en gjenoppretting av fjernkontrollen gjøres (hold fjernkontrollens OFF-knapp inntrykket i 5 sekunder). Fjernkontrollen kan tilkobles flere WiFi-enheter (lyspærer, armaturer og kontakter) samtidig (maks 15 enheter). Da slukkes lyspærer og armaturer igjen en gang. Kontakter kobles bort fra elnettet gjennom å dra ut kontakten og sette den inn igjen. Etter ca 1 minutt holder man fjernkontrollen nær de enheter som den skal koble seg til og holder inne ON-knappen i ca 5 sekunder. Under tilkoblingsprosessen blinker fjernkontrollens LED-indikator raskt. Når tilkoblingen er ferdig blinker fjernkontrollens LED-indikator og den tilkoblede enhet respektive lyspære eller armatur eller kontaktens LED- Indikator kort tre ganger. Ved hjelp av fjernkontrollen kan lyspærer og armaturer tennes og slukkes i wifi nettet og lysstyrken kan stilles inn. Kontakter kan settes på og slukkes ved hjelp av fjernkontrollen. Fjernkontrollene fungerer uavhengig av appen.

2. VANLIGE SPØRSMÅL

For å gjenopprette enheten holder man gjenopprettingsknappen eller strømbryteren inne i mer enn 5 sekunder. Lyspæren eller armatur, kameraet vil da slukkes og tennes fem ganger. Til indikatorlampen blinker raskt eller langsomt. EZ stilling velges for å konfigurer nettverket når det blinker raskt, AP-stilling velges for å konfigurere nettverket når det blinker langsomt. Legg merke til: Enheter støtter kun tilkobling til 2,4GHz Wifi nettverk.

Vil du lage en gruppe trykker du på “min familie” i appen og videre på den første enheten under “alle enheter” som skal være med i gruppen. På enhetssiden trykker man på redigeringssymbolet i det øvre hjørne og videre på “lage en gruppe”. På den siden som nå vises velger man de øvrige enheter som skal være med i den nye gruppen. Etter å ha trykket på “bekrefte” knappen oppe i høyre hjørne kan man endre det forut innstilte gruppenavnet og lagre gruppen igjennom å lagre. Gruppen du nå har laget vises i enhetslisten under “alle enheter”. Enheter i gruppen kan nå styres som en fellesgruppe.

Ja. Innstillinger som lysstyrke og farge må forbli i ca. 5 sekunder for at de skal lagres.

For å benytte en enhet samtidig:

1. Trykk på symbolet i det øvre høyre hjørnet på enhetsstyrings siden for att komma til siden for enhetsinnstillingen.

2. Velg deretter “delte enheter” og “legg til deling” og angi den andre brukes konto.

For felles bruk av familie enheter:

1. Velg “hjemhåndtering” under profil.

2. Her kan familier lagres via “legg til familie”. Velg en familie (opprett en først ved behov), trykk siden “legg til medlemmer” og legg til de ulike familiemedlemmene og venner. Nå deles alle enhetene med familie. Enkeltstående enheter behøver ikke deles igjen når dette er gjennomført.

 

Nei, Ledvance Smart + WiFi- enheter fungerer kun i 2,4GHz- Wifi båndet.

Følgende trinn er anvendbar for å løse problemet:

1. Forsikre deg om at enheter er koblet til strømforsyningen og at den er slått på.

2. Sikre en sterk og stabil nettverkstilkobling. Løse problemet: Flytt din smartenhet nære enheten. Forsikre deg om at interntilkoblingen er god og stabil ved å gå til en tilfeldig internettside.

3. Om enheten ikke kobler seg til nettverket, selv med god nettverkskobling kan ruteren eventuelt være overbelastet. Man kan da teste å skru av WLAN funksjonen på en annen enhet for å gi plass.

4. Forsikre deg om at WiFi-passordet til ruteren er angitt korrekt. Kontroller at WLAN navnet har overflødig blanksteg og korrekt valg av versaler og gemenere.

5. Forsikre deg om at enheten er lagt til i WLAN-frekvensområdet 2,4GHz. Kontroller om frekvensområdet 2,4GHz og 5GHz har samme nettverksnavn. Konfigurer i så tilfelle ruteren med to ulike navn.

6. Forsikre dig om att WPA2-PSK er valgt som kryptering og AES som autentiseringstype eller att disse er innstilt som ”Automatisk” i routerns WLAN-innstillinger. Forsikre deg om at WLAN ikke bare er innstilt på 11n.

7. Om et MAC-filter for WLAN er aktivert på rutern bør enheten tas bort fran listen over MAC-filter slik at nettverkstilkoblingen tillates. MAC-filtret kan også aktiveres helt.

8. Forsikre det om at ruterens DHCP-tjeneste er aktivert. Ellers vil IP-Adressen eventuelt være opptatt.

Ja, det er mulig ved hjelp av tjenester fra tredjepartsleverandører som Amazon Alexa eller Google. For dette kan den aktuelle høyttaler eller apper (Amazon Alexa eller Google Home) tilkobles. Under profil og under “tjeneste for tredjepartstilkobling” kan den aktuelle tilkoblingen til tredjepartsleverandørens tjeneste. Alexa respektive Google assistens) opprettes.

STØTTE FOR SMART+

Har du problemer med et av våre SMART+ produkter? Vi hjelper deg gjerne.

Del siden på sosiale medier