LEDOTRON-allianse oppløst – partnere ser positivt på det

13.08.2015

Bruksområde :  Generell belysning
Teknologi :  LED
Målgruppe :  Forbruker

Markedsføringen av den åpne industriens digitale dimmingsstandard LEDOTRON kan spores tilbake til EUs glødelampeforbud og den tilknyttede usikkerheten angående kompatibiliteten til «konvensjonelle» dimmere med LED- og energibesparende lamper. LEDOTRON ble utviklet som en normalisert og standardisert dimmings- og kontrollteknologi.

Kravet om videreføring av tidligere markedsføring for LEDOTRON-alliansen gjelder ikke lenger

I mellomtiden er en rekke andre trygge og innovative løsninger til alliansepartnerne tilgjengelig på markedet, som forenkler dimming av moderne lamper. Dette betyr at kravet om videreføring av tidligere markedsføring for LEDOTRON av alliansen som først ble opprettet for formålet, ikke lenger gjelder, med umiddelbar virkning. Pågående forsyning med LEDOTRON-reservedeler vil bli utført av partnerne, i hvert tilfelle i samsvar med gjeldende juridiske og kontraktsmessige kontroller.