Profesjonelle armaturer

VIKTIG!

Lokale forstyrelser kan forekomme i anlegg med LED armaturer som kan forårsake etterglødning i LED diodene når anlegget er slått av med en en-polet bryter.
Det anbefales derfor at en 2-polet bryter benyttes.