Kompaktlysrørlyskilder med integrert forkoblingsutstyr