Kompaktlysrørlyskilder uten integrert forkoblingsutstyr