Profesjonell

BÆREKRAFT

MÅLET VÅRT

For LEDVANCE er bærekraft en grunnleggende komponent i forretningsetikken, og er blant andre ting avgjørende for våre strategiske avgjørelser. Vi utnytter de nesten ubegrensede mulighetene lys har, for å arbeide sammen med våre interessenter for å forbedre folks livskvalitet på en bærekraftig måte. Dette er en sentral del av vårt samfunnsansvar.

LEDVANCE legger stor vekt på å møte globale utfordringer, for eksempel klimaendringer og ressursknapphet. Vi reduserer forbruket av naturressurser, sparer energi under produksjon og bidrar dermed til å redusere utslippene. Vi resirkulerer pærer og andre materialer for å lage minst mulig avfall. Vår forpliktelse strekker seg også til våre ansatte og kunder. Vi tar ansvar for våre ansatte og steder og fremmer bærekraftige tiltak i belysningsbransjen.
Vi hjelper kundene med å spare energi og redusere det miljømessige fotavtrykket. Det tverrfaglige emnet bærekraft er direkte knyttet til selskapets ledelse via funksjonen til bærekraftdirektøren.

UN Global Compact

LEDVANCE er stolt over å være en av signatarene for United Nations Global Compact, og å kunne være med å forme globaliseringen sammen med FN, på en mer sosial og økologisk måte. Vi er forpliktet til å innarbeide UN Global Compact og dets prinsipper i strategien, kulturen og den daglige driften av selskapet vårt. Som en del av et nettverk med nesten 10 000 selskaper støtter vi UN Global Compacts ti prinsipper for menneskerettigheter, arbeid, miljø og antikorrupsjon.

Del siden på sosiale medier