Bedrift
Land
EU-regelverk

EU-regelverk

I løpet av de siste årene har EU vært forkjemper for mer bærekraftige og mer energieffektive løsninger. Belysningsbransjen jobber med dette bemerkelsesverdige skiftet mot tilkoblede, personlige og stadig mer effektive og sirkulære produkter.

Ved å implementere forskriften fremmer vi effektiv belysningspraksis til fordel for det globale miljøet, menneskelig komfort samt helse og sikkerhet for forbrukerne.

Hos LEDVANCE tilbyr vi allerede et bredt utvalg av effektive alternativer og jobber med innovative belysningsteknologier for å forbedre produktets livssyklus.

EU-FORSKRIFTER OM ØKODESIGN

Hva er økodesign?

Økodesign kan forstås som miljøvennlige produktdesign med mål å redusere miljøpåvirkningen som forårsakes gjennom hele produktets levetid.

TENK ØKOLOGISK – TENK GLOBALT: Økodesign fra LEDVANCE

Det er viktig for oss å utvikle økologiske sofistikerte produkter for å bidra til bærekraftig beskyttelse av ressurser. Kvalitetsprodukter lages basert på denne filosofien som kjennetegnes av lang levetid og høy energieffektivitet.

LEDVANCE sikrer at miljøpåvirkningen reduseres, med en produktlivssyklus basert på bærekraft, som strekker seg fra produktidé til resirkulering.

Endringer 2019

Forskriften EU 2019/2020 regulerer minimum produkteffektivitet innenfor rammeverket Økodesigndirektivet og oppsummerer alle tidligere forskrifter på dette området.

Disse pærene berøres av forskriften:

 • Halogen G9, G4 og GY6.35 fra og med 1. september 2023
 • T8 lineære lysstoffrør (2 fot, 4 fot, 5 fot) fra og med 1. september 2023
 • Kompaktlysrør med integrert kontrollutstyr (E27, E14, B22d) fra og med 1. september 2021
 • T12 lineære lysstoffrør fra og med 1. september 2012
 • Halogen R7s > 2700 lm fra og med 1. september 2021

Effektive LED-alternativer finner du her:

EU-REGELVERK OM ENERGIMERKING

Fargekodede effektivitetsskalaer visualiserer energiforbruket til produkter og hjelper kunder over hele Europa til å kjøpe energieffektive produkter. LEDVANCE sikrer allerede høy åpenhet med informativ produktmerking, samtidig som ressursene som brukes til merkingen vurderes.

ENDRINGER 2019

Forskriften EU 2019/2015 er en revisjon av forskriften om energimerket for belysning. Det gjelder alle lyskilder med noen unntak.

Viktigste endringer:

 • Fra 1. september 2021 vil energiklasse A til G gjelde igjen, men med nye effektivitetskrav
 • I fremtiden vil det være ett merke for alle lyskilder med samme effektivitetskrav per klasse, men ingen flere merker for armaturer med utskiftbare lyskilder eller ballast
 • Armaturer med fullt integrert, dvs. ikke-utskiftbare, komponenter anses som lyskilder, og vil derfor kreve et energimerke igjen fra 1. sep. 2021.
 • Fra 25. desember 2019 vil ikke merking lenger være obligatorisk for armaturer

5. desember 2019 publiserte Den europeiske union den nye delegerte forordningen (EU) 2019/2015 «utfylling av europaparlaments- og rådsforordning 2017/1369 med hensyn til energimerking av lyskilder og om oppheving av delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 874/2012» i det offisielle tidsskriftet til Den europeiske union. Artikkel 9 i delegert forordning opphever Artikkel 3 (2) og 4 (2) av delegert forordning (EU) 874/2012 med virkning fra 25. desember 2019. De to opphevede artiklene inneholdt leverandør- og distributørforpliktelser i forbindelse med armaturer som markedsføres til sluttbrukere. Disse er fjernet uten å ha blitt erstattet før delegert forordning (EU) nr. 2019/2015 trer fullstendig i kraft 1. september 2021. Disse armaturene er derfor ikke lenger underlagt obligatorisk merking siden 25. desember 2019. Som et resultat av dette finnes det ikke rettslig grunnlag for å gi deg dokumentene og merkene som kreves av Artikkel 3 (2) og 4 (2) i delegert forordning (EU) nr. 874/2012. Vi ber derfor om din forståelse for at vi som produsenter ikke lenger har lov til å gi deg disse.

Unntak:

 • Produkter med hensyn til nødbruk
 • Lyskilder i batterier
 • Originalt kunstverk
 • Transport og militært utstyr og kjøretøy
 • Skjermer
 • Medisinsk utstyr
 • Marint utstyr

Blanko TCO-kalkulator

Sammenlign ulike pæreteknologier, og beregn mulige energi- og kostnadsbesparelser samt nedbetalingstider for prosjektet ditt raskt!

Del siden på sosiale medier