Jobbe hos LEDVANCE

Jobbe hos LEDVANCE

Det å jobbe hos oss betyr å delta i en ekstraordinær organisasjon, som har hatt stor fremgang over hele verden i over hundre år, under OSRAM-navnet. Nå er vi fast bestemte på å fortsette å holde stø kurs, som et selvstendig, nytt selskap, ved å kombinere våre respektive beste egenskaper: En veletablert tilstedeværelse i markedet med topp produkter og den friske og dynamiske atmosfæren man får i en gründerbedrift.

Den bedriftskulturen vi fremelsker, er inspirert av en proaktiv tilnærming, frihet til å skape, respekt og samarbeid bygget på tillit. Dette danner også grunnlaget for de ordninger vi har for fleksible arbeidsforhold – og de inkluderer også en rekke tiltak for å støtte foreldre som forsøker å kombinere familieliv og karriere.

Vi snakker med hverandre - uansett hvor man befinner seg i hierarkiet eller innen forretningsområder og avdelinger – åpent og direkte. Vi lytter til hverandre, gir tilbakemelding og lærer av hverandre. Vi er stolte av teamarbeidet og samarbeidet vårt – både i selskapet og med kundene våre.

Vi er overbevist om at de raske endringene vi ser innen vår industri, gir lovende muligheter for nye produkter, nye markeder og nye måter å tenke på. Godt er ikke godt nok hvis bedre er mulig. Og i tråd med dette mottoet ønsker vi kreative sinn og uortodokse tenkere velkommen. Vi belønner oppfinnsomhet, og stoler på at hver enkelt er innstilt på å fortsette å lære og utvikle seg.