Jobbe hos LEDVANCE

Det å jobbe hos oss betyr å delta i en ekstraordinær organisasjon, som har hatt stor fremgang over hele verden i over hundre år, under OSRAM-navnet. Nå er vi fast bestemte på å fortsette å holde stø kurs, som et selvstendig, nytt selskap, ved å kombinere våre respektive beste egenskaper: En veletablert tilstedeværelse i markedet med topp produkter og den friske og dynamiske atmosfæren man får i en gründerbedrift.

Den bedriftskulturen vi fremelsker, er inspirert av en proaktiv tilnærming, frihet til å skape, respekt og samarbeid bygget på tillit. Dette danner også grunnlaget for de ordninger vi har for fleksible arbeidsforhold – og de inkluderer også en rekke tiltak for å støtte foreldre som forsøker å kombinere familieliv og karriere.

Vi snakker med hverandre - uansett hvor man befinner seg i hierarkiet eller innen forretningsområder og avdelinger – åpent og direkte. Vi lytter til hverandre, gir tilbakemelding og lærer av hverandre. Vi er stolte av teamarbeidet og samarbeidet vårt – både i selskapet og med kundene våre.

Vi er overbevist om at de raske endringene vi ser innen vår industri, gir lovende muligheter for nye produkter, nye markeder og nye måter å tenke på. Godt er ikke godt nok hvis bedre er mulig. Og i tråd med dette mottoet ønsker vi kreative sinn og uortodokse tenkere velkommen. Vi belønner oppfinnsomhet, og stoler på at hver enkelt er innstilt på å fortsette å lære og utvikle seg.Hvorfor LEDVANCE?

Hvorfor LEDVANCE?

Det er mange grunner til at det er fornuftig å jobbe for LEDVANCE. Det emosjonelle aspektet ved belysning, en interesse i nyskapende og effektive produkter, det å være del av et globalt selskap, og en hverdag preget av den oppglødde atmosfæren man finner i nyoppstartede bedrifter.Ledvance – vår visjon og vårt løfte

Visjon og løfte

Vi har store planer for fremtiden. Det som gjør deg til den perfekte kandidaten for oss, er at du er nysgjerrig og kreativ, liker å tenke utenfor boksen, fokuserer ustanselig på kunden, ønsker å aktivt bidra til å utforme belysningsindustrien og gripe muligheter til å utvide horisonten din – hver eneste dag.Har du spørsmål? Skriv til oss.