Vår bedriftskultur – kunde, kvalitet, entreprenørskap

Vår bedriftskultur er inspirert av et sterk kundefokus og et engasjement for høyest mulig kvalitet i alle prosesser. I tillegg er vi engasjert i markedstrender og nye kundekrav.


Vår misjon: å fremme lys

Vi har en effektiv organisasjon med en høyt kvalifisert og motivert arbeidsstyrke – personer som har evnen til å løse komplekse oppgaver og fullføre prosjekter. Vi ser på oss selv som pionerer, som driver forretningen fremover med en svært moderne forståelse av entreprenørskap. Vi er kvikke, modige, raske og fleksible – og opprettholder våre høye standarder hver dag. Vi står overfor vår fremtid sammen som en del av et globalt team, og vi er villige til å ta sjanser.


Pressesenter