Personvernbestemmelser

Last updated: May 25th 2018

Denne personvernerklæringen forklarer hvordan LEDVANCE GmbH og våre datterselskaper (sammen «LEDVANCE») håndterer personopplysningene dine på nettstedene våre, tiltakene vi har iverksatt for å beskytte dataene dine og rettighetene du har vedrørende personopplysningene dine.


I. Innledning

Det er viktig for LEDVANCE å holde personopplysningene dine trygge. Derfor behandler vi personopplysningene dine i samsvar med bestemmelsene i EUs generelle personvernforordning (GDPR) og ytterligere gjeldende lover for datavern og -sikkerhet


II. Behandlingsansvarliges navn og adresse

Behandlingsansvarlig for dine personopplysninger i forbindelse med dette nettstedet er

LEDVANCE GmbH
Parkring 29-33
85748 Garching
Telefon: +49 89 780673-100
E-post: contact@ledvance.com
Kontakt databeskyttelsesrådgiver: privacy@ledvance.com

I enkelttilfeller kan LEDVANCE-selskaper ha eneansvar eller delt ansvar med LEDVACE GmbH. En liste over våre selskaper finner du her.


III. Generell informasjon om behandling av personopplysninger

Med mindre annet er angitt, vil LEDVANCE kun samle inn og behandle personopplysningene dine i den grad det er nødvendig for å levere dette nettstedet og sørge for dets funksjonalitet.

Der vi innhenter ditt samtykke for behandling av personopplysninger, gjelder artikkel 6 par. 1 lit. a av GDPR som rettslig grunnlag for behandlingen.

Der vi samler inn personopplysninger for utøvelse av en kontrakt mellom deg og LEDVANCE, gjelder artikkel 6 par. 1 lit. b av GDPR som rettslig grunnlag for behandlingen. Dette gjelder også der behandling er nødvendig for å kunne utføre handlinger du har forespurt før en kontrakt blir inngått.

Der behandlingen er nødvendig for å beskytte dine eller noen andres avgjørende interesser, gjelder artikkel 6 par. 1 lit. d av GDPR som rettslig grunnlag for behandlingen.

Der behandlingen er nødvendig for LEDVANCEs legitime interesser, eller interessene til en tredjepart, og der slike interesser ikke overstyres av dine interesser eller grunnleggende rettigheter, gjelder artikkel 6 par. 1 lit. f av GDPR som rettslig grunnlag for behandlingen.

Where the processing is necessary for the purposes of legitimate interests of LEDVANCE or a third party and where such interests are not overridden by your interests or fundamental rights, Article 6 par. 1 lit. f GDPR provides the legal basis for the processing.

Vi begrenser behandlingen eller sletter personopplysninger når dataene ikke lenger trengs for det formålet de ble samlet inn eller på annet vis behandlet for, med mindre lovbestemte bevaringsperioder krever ytterligere bevaring av dataene.


IV. Behandling av personopplysningene dine når du besøker nettstedet vårt (art. 6 par. 1 lit. f av GDPR)

Vi innhenter visse data om enheten din hver gang du benytter deg av nettstedene våre.

Følgende data samles inn og loggføres i våre systemer:

 • informasjon om nettleserens type og versjon
 • enhetens operativsystem
 • din Internett-tjenesteleverandør
 • enhetens IP-adresse
 • Dato og klokkeslett for tilgang til nettstedet vårt
 • Nettsteder du besøker nettstedet vårt fra
 • Nettsteder du besøker fra nettstedet vårt

Vi loggfører data i 7 dager, for å sikre nettstedets funksjonalitet og sikkerheten til IT-systemene våre (i tilfelle misbruk), samt for å hjelpe oss med å feilsøke nettstedet vårt.

Loggfilene blir avidentifiserte etter 7 dager, og etter dette kan ikke lenger disse dataene brukes til å identifisere deg.


V. Kontaktskjemaer (Artikkel. 6 par. 1 lit. a av GDPR)

Vi tilbyr et kontaktskjema på nettstedet vårt, og du kan bruke dette til å sende oss forespørsler og krav.

Følgende data samles inn og lagres:

 • E-postadresse
 • Etternavn, fornavn
 • Tittel
 • Språk/land
 • Valgfritt: kontaktinformasjon (adresse, telefonnummer)
 • Dato og klokkeslett for registrering
 • - Innhold i meldingen din

Vi behandler dataene basert på ditt samtykke for å komme i kontakt med deg og behandle dine forespørsler og krav.

Der det er nødvendig for å besvare dine forespørsler, f.eks. der forespørselen er knyttet til et produkt distribuert av et tilknyttet LEDVANCE-selskap, kan vi overføre dataene til det relevante LEDVANCE-selskapet.

Vi sletter personopplysningene dine når de ikke lenger kreves til formålet de ble samlet inn for. Generelt sett er dette tilfelle når behandlingen av forespørselen din er fullført. Gjeldende lov kan komme til å kreve lengre bevaring av dataene, i tilfelle de er relatert til garantier eller defekter på et produkt.

Du kan når som helst trekke tilbake samtykket med fremtidig virkning. I så tilfelle, vil vi slette personopplysningene dine. Vær oppmerksom på at vi da ikke lenger kan behandle forespørselen din.


VI. Registrering for nyhetsbrev (Artikkel. 6 par. 1 lit. a av GDPR)

Hvis du registrerer deg for nyhetsbrevet vårt, gir du oss ditt samtykke til at LEDVANCE GmbH og våre tilknyttede selskaper kan sende deg informasjon om våre produkter og tjenester, samt informasjon om arrangementer og markedsføringskampanjer.

Vi samler inn følgende data ved registrering:

 • E-postadresse
 • Etternavn, fornavn
 • Tittel
 • Språk/land
 • Dato og klokkeslett for registrering

Vi bruker e-postadressen din kun til å sende deg nyhetsbrevet. Ytterligere innsamlede data brukes til å tilpasse nyhetsbrevet og er bevis på registreringen.

Vi lagrer dataene til du trekker tilbake samtykket. Du kan når som helst trekke tilbake samtykket ditt ved å klikke på koblingen «Avslutt abonnement» som finnes i alle nyhetsbrevene.


VII. myLEDVANCE.COM kundeportal (Artikkel. 6 par. 1 lit. b av GDPR)

Du kan enten registrere deg eller logge deg inn på vår portal for registrerte kunder; www.myledvance.com. Her kan du kjøpe våre produkter online og motta andre fordeler og tjenester. Du finner informasjon om hvordan dine personopplysninger behandles i de respektive personvernreglene på www.myledvance.com


VIII. Deling av dine personopplysninger

LEDVANCE GmbH er en del av LEDVANCE-gruppen. I noen tilfeller kan vi derfor komme til å overføre personopplysningene dine til andre LEDVANCE-selskaper som behandler dataene på egenhånd eller sammen med LEDVANCE GmbH. Vi overfører data f.eks for følgende formål:

 • for markedsførings- og reklameformål hvis du har gitt oss ditt uttrykkelige samtykke,
 • i sammenheng med sentrale IT- og administrasjonsformål for LEDVANCE-gruppen.

Utover dette overfører vi personopplysningene dine til følgende mottakere:

 • til nøye utvalgte og overvåkede tjenesteleverandører: disse tjenesteleverandørene behandler personopplysninger utelukkende på våre vegne og i samsvar med våre instruksjoner, basert på kontraktsmessige avtaler for behandling av personopplysninger
 • til andre tredjeparter (f.eks. offentlige myndigheter) hvis det påkreves ved lov

IX. Behandling av personopplysninger utenfor EU

Noen ganger vil dataene dine bli behandlet i land utenfor EU eller EØS, og de kan ha en mindre grad av databeskyttelse enn det som er tilfelle i Europa. I disse tilfellene, konkluderer LEDVANCE gjennomfører EUs standardkontraktbestemmelser med sine partnere, for å sikre at et tilstrekkelig databeskyttelsesnivå er garantert (kopi leveres på forespørsel), eller så ber vi om ditt uttrykkelige samtykke. Dataoverføringer til land der EU har fastslått at det finnes et tilstrekkelig databeskyttelsesnivå, krever ingen ytterligere godkjenning eller avtale.

Enhver overføring til tilknyttede selskaper med LEDVANCE-kontorer utenfor EØS, blir gjort basert på bindende virksomhetsregler. En kopi av de bindende virksomhetsreglene leveres på forespørsel.


X. Dine rettigheter

Hvis vi behandler dine personopplysninger, har du visse rettigheter overfor LEDVANCE basert på gjeldende lov. Som den registrerte personen har du følgende rettigheter, spesielt med henhold til GDPR:

Rett til tilgang (Artikkel 15 av GDPR)

Du har retten til å når som helst få en bekreftelse fra oss på om vi behandler personopplysninger om deg eller ikke. Videre vil vi, hvis du ber om det, gi deg informasjon om hvilke formål vi bruker dine data til, hvilke datakategorier vi behandler, hvor lenge vi lagre dataene, dataenes opprinnelse (der de ikke ble oppgitt av deg direkte) og, der det er aktuelt, mottakerne vi overfører dataen dine til. Hvis du ber om det, gir vi deg en kopi av personopplysningene dine.

Rett til retting (Artikkel 16 av GDPR)

Du har rett til å rette på eller fylle ut personopplysningene dine, i den grad dataene er ufullstendige eller ukorrekte. Vi vil korrigere dataene uten ugrunnet forsinkelse.

Rett til sletting (Artikkel 17 av GDPR)

Du kan be om slettingen av personopplysningene dine hvis én av følgende grunner gjelder:

 • dataene kreves ikke lenger for formålene de ble samlet inn eller på annet vis behandlet for
 • du trekker tilbake samtykket ditt, og det finnes ingen annen juridisk begrunnelse for behandling
 • du har innvendinger mot behandlingen av dine personopplysninger, og det finnes ingen overstyrende legitime grunner, eller du har innvendinger mot behandling av personopplysningene dine direkte markedsføring som formål
 • personopplysningene har blitt behandlet på ulovlig vis
 • slettingen av personopplysningene er nødvendig for å samsvare med LEDVANCEs juridisk forpliktelse
 • dataene ble samlet inn basert på samtykke fra et barn

Rett til begrensning av behandling (Artikkel 18 av GDPR)

Du kan kreve å begrense behandlingen av personopplysningene dine dersom følgende krav er oppfylt:

 • hvis du er uenig i dataenes nøyaktighet, i en periode hvor vi kan få bekreftet dataenes nøyaktighet
 • behandlingen lovstridig, og du motsetter deg slettingen av personopplysningene, og ønsker heller å begrense bruken av dem
 • vi ikke lenger har behov for dataene, men du trenger dem for å etablere, utøve eller forsvare rettslige krav;
 • der du har motsatt deg behandlingen og det enda ikke er fastslått om våre legitime grunner overstyre dine eller ikke.

Hvis behandlingen er blitt begrenset basert på de ovenfornevnte kravene, vil vi informere deg før begrensningen løftes.

Rett til dataportabilitet (Artikkel 20 av GDPR)

Der behandling av dataene dine er basert på samtykke, eller der det kreves for å gjennomføre en avtale mellom deg og LEDVANCE, har du rett til å motta personopplysningene dine fra LEDVANCE i et strukturert, vanlig brukt og maskinlesbart format, samt til å overføre dataene til en annen behandlingsansvarlig. Ved forespørsel vil vi overføre dataene direkte til den andre behandlingsansvarlige, så vidt dette er teknisk mulig.

Rett til innsigelse (Artikkel 21 av GDPR)

Du har når som helst rett til å motsette deg behandling av dataene dine, så lenge behandlingen er basert på ditt samtykke eller de legitime interessene til LEDVANCE eller en tredjepart. Som resultat av dette, vil vi ikke lenger behandle personopplysninger med mindre det finnes et overbevisende legitimt grunnlag for behandling, som overstyrer dine interesser, rettigheter og friheter, eller der behandling er nødvendig for å etablere, utøve eller forsvare rettslige krav

Tilbaketrekking av samtykke

Du har rett til å når som helst trekke tilbake samtykket for behandling av personopplysningene dine. Tilbaketrekking av samtykke skal ikke påvirke lovlig behandling basert på samtykke før tilbaketrekkingen.

Kontakt

Hvis du ønsker å utøve rettighetene dine, eller du har spørsmål angående datavern hos LEDVACE, kan du bruke kontaktskjemaet eller sende en e-post til privacy@ledvance.com.

Rett til å klage til myndigheter for databeskyttelse

LEDVANCE tar forespørslene dine svært alvorlig, og det er viktig for oss å håndtere dem på en god måte og berolige eventuelle bekymringer du måtte ha. Du har likevel har likevel rett til å når som helst klage til en kyndig myndighet for databeskyttelse


XI. Endringer

Vi kan endre denne personvernerklæringen fra tid til annen. Alle endringer blir publisert på dette nettstedet. Du kan finne datoen for siste oppdatering i begynnelsen av denne personvernerklæringen.