Vår merkevare

Vår merkevare arkitektur

LEDVANCE merkevaren beskriver selskapets etos. Vi ønsker å definere rollen lysets rolle i den digitale tidsalderen og i hverdagslivet til mennesker. Vårt løfte gjenspeiles i bedriftsnavnet – vårt mål er å fremme lys. LEDVANCE kan dra nytte av en 100 år lang arv når selskapet ser mot fremtiden, og forsterke sin posisjon som en ledende produsent av lamper og armaturer.

Sterke merkevarer for suksess i ulike markeder

I USA og Canada brukes den velkjente og etablerte merkevaren SYLVANIA på tvers av alle produktkategorier. LEDVANCE har også rett til å bruke OSRAM merkevaren.

På områdene for Smarte hjem og LED armaturer selges alle forbrukerprodukter på kort sikt under OSRAM merkevaren, til vi har fullført vårt program for omlegging av merkevaren. I dette segmentet vil LEDVANCE da også bli brukt som en produkt merkevare.

Vi vil bruke merkevaren LEDVANCE for LED armaturer som selges engros til våre bedriftskunder, som for eksempel arkitekter og håndverkere. For å støtte denne virksomheten kan LEDVANCE bruke merkevaren OSRAM som en utfyllende merkevare i de neste årene.


LEDVANCE merkevarekjerne

Kjernen til våre merkevare er basert på tre grunnpilarer

Strebe etter kvalitet

Vi er stolte av vår svært kraftige organisasjon og vår høyt kvalifiserte og motiverte arbeidsstyrke – personer som tar ansvar, kalkulerte risikoer og modige beslutninger. Vi er avhengige av enkeltpersoners villighet til å lære og utvikle seg profesjonelt. Først da kan vi oppnå vedvarende suksess.

Bryte ny mark

Vi er engasjerte, kvikke og modige. Vi forlater allfarveien for å utforske nye stier. Vi ser den raske forandringen i bransjen vår som en mulighet for nye produkter, nye markeder og ny tenkning. Godt er ikke godt nok hvis bedre er mulig. Det er derfor vi ønsker laterale tenkere velkommen og belønner oppfinnsomhet.

Vinne sammen

Vi stoler på hverandre. Og vi snakker med hverandre. På tvers av grensene i hierarkiet eller innen forretningsområder og avdelinger – åpent og direkte. Vi lytter, gir tilbakemelding og lærer av hverandre. Vi er stolte av teamarbeidet og samarbeidet vårt – både i selskapet og med kundene våre. Det er slik vi bygger langsiktige, betrodde relasjoner.


Pressesenter