EU-direktiv om Ecodesign (ErP)

Hva er Økodesign?

Økodesign kan forstås som miljøvennlig produktdesign som har som mål å redusere miljøbelastningen gjennom hele produktets levetid.


VÆR ØKO – TENK GLOBALT: Økodesign fra LEDVANCE

Det er viktig for oss å utvikle sofistikerte og bærekraftige produkter for å bidra til en optimal bevaring av ressurser. Kvalitetsprodukter laget med dette i tankene er preget av lang levetid og høy strømbesparelse.

LEDVANCE sørger for at miljøbelastningen reduseres med en produktlevetidssyklus basert på bærekraft som går fra produktidé til resirkulering.


Endringer 2018

Forbud mot halogen

Forbud mot halogen

Det sjette stadiet i ErP-forskriften (EF) 244/2009, som forbyr sirkulasjon i markedet av bestemte ineffektive retningsløse lyspærer til husholdningsbruk, trer i kraft den 1. september 2018.


Disse halogenpærene er berørt av denne forskriften

 • HALOGEN CLASSIC
 • HALOLUX Ceram
 • HALOSTAR 24V


Produkter for spesialformål, f.eks. stekeovnspærer, er ekskludert fra EF-forskriften, fordi disse ikke kan erstattes tilfredsstillende med alternative teknologier. Haloline-pærer med R7-sokkel og Halopine-pærer med G9-sokler er heller ikke berørt av forskriften.


Egenskaper ved berørte lyspærer

 • De berørte halogenpærene slipper ut lys hele veien rundt.
 • Anvendelse: Særlig generell belysning, stemningsbelysning og inngangsbelysning.
 • Pæren er fremstilt av glass.
 • De fleste av de berørte pærene har en E27-, E14-sokkel.
 • Lyspærene krever ingen transformator.


Effektive LED-alternativer



Endringer 2017

POWERBALL HCI-T

Produktporteføljen for damplamper av høy intensitet

Den tredje og hittil siste fasen av regulativet ED245/2009 trer i kraft 13. april 2017 og den tredje og hittil siste fasen av regulativet EC1194/2012 trer i kraft 1.september 2016.


Hvilken effekt har dette på HPD sortimentet?

 • Et mangfold av våre HPD lamper har allerede idag oppfylt fremtidige krav.
 • For ytterligere produkt-portefølje, er arbeid i gang for å oppfylle fremtidige krav.
 • En mindre del av vår produkt-portefølje kan produktene vil det ikke være mulig å møte de tekniske kravene og produktene må dermed fases ut etter EU regelativets forskrifter.

En liste med lamper for utfasing og LED-alternativer finner du her:



Endringer 2016

Halopar 16

Produktportefølje Halogenlamper

De Europeiske forskrifter om miljøvennlig krav til energirelaterte produkter vil fortsette å påvirke belysningsmarkedet i 2016. Fra 1.september 2016, ble det forbudt å produsere høyvolt halogenlamper ifølge den tredje implementeringen 1194/2012. Tabellen nedenfor gir en oversikt over OSRAM lamper som vil bli berørt og erstatninger med LED-alternativer.


Følgende OSRAM lamper vil bli berørt av regulativet

 • HALOPAR 20/30/38
 • HALOPAR 16
 • DECOPIN
 • HALOGEN CLASSIC R50/R63/R80

En liste med lamper som blir faset ut og LED alternativer finner du her:



Endringer 2012 og 2015 på HPD lamper

Disse lampene leveres ikke lenger

Med det andre trinnet i EU-direktiv 245/2009 (ErP), 347/2010 (ErP) samt vilkårene i EU-direktiv 2011/65 (RoHS 2) som trådde i kraft 13. april 2015, er det ikke lenger lov å levere kvikksølvdamplamper (HQL), blandingslys lamper (HWL) og mange natriumdamplamper (NAV-plug-in) til markedet i den europeiske union.


Slik finner vi den beste løsningen sammen

Enten det er HQL, HWL eller NAV plug-in: Foreldede høytrykks natriumdamplamper finnes overalt i urban offentlig belysning og gatebelysning.


Den optimale løsningen: LED oppgradering for armaturer

Hvis du bruker HQL-lamper, er armaturoppgradering til LED nå enklere enn noen gang: Bestem deg for de nye PARATHOM HQL LED-lampene. Disse er ideelle alternativer til de bruksområder hvor kraftig lys er påkrevd – med en strømbesparelse på opptil 70 % og medfølgende enkelt vedlikehold.


Pragmatiske løsninger: Systemerstatning

For å oppnå en langsiktig, effektiv og økonomisk løsning anbefales det å erstatte NAV-Plug-in: med den nye, moderne OSRAM HCI- eller NAV Super-lamper, med kontrollgir som kan brukes til dimming. Utstyret har hus som kan skiftes ut, noe som hjelper på i utskiftningsprosessen, og opptil 55 % strøm kan spares med en systemendring.


Hvis HWL-lamper brukes, er systembytte ikke mulig. I slike tilfeller anbefaler vi nye moderne armaturer i klassisk stil eller nyskapende LED armaturer – som den beste løsningen.



Bærekraft hos LEDVANCE

Produktdata for EU-direktiv om ECO-Design