Programvare for DALI og 3DIM EVG

DALI Wizard

OSRAM DALI Wizard

GUI for oppsett, analyser og diagnostikk av DALI ECG-installasjoner (i kombinasjon med DALI magic-maskinvare)

  • Vise/Endre alle DALI-innstillinger eller spesifikke parametere (filtreringsfunksjon)
  • Offline-/online-konfigurering av DALI-installasjonen

SpyFile

  • Registrer all trafikk på en DALI-linje
  • Lagring og offline-analyser av registrert trafikk
  • Merking av OSRAM-spesifikke kommandoer (i tillegg til DALI-standard)
  • For Windows XP, Windows Vista, Windows 7