Honda bytter ut 8000 lysstoffrør med innovative SubstiTUBE LED rør

Gent, Belgia, Europa, 2014

Søknaden gjelder: Industri

Herunder: Fabrikker

Teknologi: LED, LED-rør, armaturer


Prosjektoppsummering

Honda Motor Europe Logistics er Hondas europeiske logistikksenter og har vært i havnebyen Gent i Belgia i mer enn 30 år. Nylig ble 8000 ukurante lysstoffrør kassert og byttet ut med strømbesparende OSRAM LED rør. Like fra starten har den nye, innovative LED rørbelysningen begynt å gi en besparelse på 20 % av strøm- og vedlikeholdskostnadene.


LED-lamper og LED-armaturer fra OSRAM leder an i å redusere kostnader

Strømforbruket til lys som er mange år gamle har alltid vært en stor utgiftspost. Det var derfor Honda bestemte seg for å skifte alle lampene til LED lysteknologi. I samarbeid med OSRAM ble de eksisterende lysstoffarmaturene utstyrt med OSRAM LED rør SubstiTUBE Basic og Advanced. I tillegg ble også MONSUN T26-armatur montert og utstyrt med SubstiTUBE LED-rør.


Enkelt å bytte ut og garantert å fungere

Honda valgte OSRAM som leverandør for LED lys, fordi de var så enkle å bytte til. Det er fort gjort å ta ut det gamle lysstoffrøret og starteren og sette inn den nye LED lampen og starteren, og du trenger ikke en gang være elektriker for å gjøre det. Sikkerhet spilte også en viktig rolle i denne avgjørelsen. For en såpass stor investering som denne var det viktig å jobbe med et firma som kunne tilby en tilstrekkelig kvalitetsgaranti. David Schauwvliege, Operational Manager Facilities hos Honda: «I likhet med Honda er OSRAM et selskap med et godt omdømme som legger stor vekt på bærekraft. Et selskap som ikke kan tillate seg å få dårlig ry.»


Mindre strømforbruk og mindre vedlikehold

På grunn av de nye lysene bruker Honda nå betraktelig mindre strøm enn før. Inntjeningstiden er beregnet til to år. Beregningen er tosidig. På den ene siden sparer man på strømforbruk: Honda ser gradvis hvordan strømutgiftene reduseres hver måned. «Strømfaktoren er redusert med 20 % og vi arbeider mye mer bærekraftig», sier Noë Denecker, seniorkonsulent for Honda. På den annen side sparer man på utskifting. De mange arbeidstimene man før brukte på å skifte ut lysstoffrør, resulterte i høyere utskiftningskostnader. Takket være en levetid for OSRAM SubstiTUBE på 40 000 timer, blir det ikke behov for å skifte ut lysrør de neste ti årene. Dermed sparer Honda også penger på arbeidstimer.


LED-rørbelysning med bærekraftig innvirkning

Før et eneste lys ble installert, ble testsoner satt opp for å høre de ansattes responser. De opplevde at LED rørbelysningen var mykere og mer behagelig for øynene, noe som ble mottatt med glede. Det ble også en anledning for Honda å vise de ansatte at selskapet bryr seg om miljøet.

David Schauwvliege: «Jeg har alltid sagt det slik at jeg satte i gang dette LED lysprosjektet for isbjørnene, for å spare penger for Honda og for å gi Honda god PR. Det var de tre målsetningene jeg hadde med dette prosjektet, og jeg tror jeg kan si at det har lykkes.»


Pressesenter