LED rør som strømbesparende erstatning for T8 for TENTE Rollen GmbH

Wermelskirchen, Tyskland, Europa, 2014

Søknaden gjelder: Industri

Herunder: Fabrikker

Teknologi: LED, LED-rør


Oppsummering av prosjektet

TENTE er Europas største produsent av støpehjul og hjul for traller, sykehussenger, møbler og industrielt utstyr, med avdelinger og kontor over hele verden. Nyskapende OSRAM LED teknologi sørger for at alt går som smurt hva lys angår ved produksjonsanlegget til det tyske datterselskapet TENTE-ROLLEN GmbH i Wermelskirchen. 1200 SubstiTUBE LED rør i stedet for de gamle T8-lysstoffrør gir nå en besparelse på 50 %.


Prosjektbeskrivelse

Siden dette er et selskap som bygger på innovasjon og en fremtidsrettet innstilling, ønsket TENTE å sette listen høyt, også på belysningsfronten. Det innebar å oppgradere det gjeldende lysstoffrørsystemet i hovedproduksjonsanlegget i Wermelskirchen, Tyskland.


Prosjektmål: spare strøm, bruke et veletablert merkenavn og finansiere teknologien

Den nye løsningen måtte oppfylle de følgende kriteria: meget strømbesparende, velrenommert produsent og teknologi som kvalifiserer til å bli finansiert. I tillegg til at det skulle være strømbesparende, var lang levetid også spesielt viktig for TENTE. Man forventet at det gikk lang tid mellom hver gang vedlikehold var nødvendig, og på den måten ville elektrikerne kunne konsentrere seg om det enormt viktige vedlikeholdsarbeidet på TENTEs eget produksjonsutstyr.


Suksess over hele linja: effektive belysningsløsninger med OSRAM LED rør

Selskapet valgte siste generasjon SubstiTUBE Advanced LED-rør fra OSRAM. Moderne LED teknologi byr på det største potensialet når det gjelder effektivitet, langvarighet, rimelighet og lyskvalitet. OSRAM viser veien atter en gang, med sine nyskapende LED løsninger. Andre faktorer var det fremragende forholdet mellom pris og ytelse, den unike OSRAM-garantien og en service og rådgivningstjeneste som er både personlig og vennlig.


6500 kelvin i stedet for 4000 kelvin på arbeidsplassen, for bedre velvære

Mange av lysstoffrørene som TENTE hittil hadde benyttet i sine produksjonslokaler hadde hovedsakelig en lysfarge på 840, mens noen av dem hadde en lysfarge på 865. Det ble stadfestet at ansatte følte seg mer opplagte og komfortable med en høyere fargetemperatur på 6500 kelvin, i stedet for 4000 kelvin. De hadde også inntrykk av at det var lysere. Derfor valgte selskapet lysfarge 865 for de 1200 nye OSRAM LED rørene.


SubstiTUBE Advanced – et fremragende alternativ

SubstiTUBE Advanced lysstoffrør er det perfekte alternativ til de mer konvensjonelle T8-lysstoffrør i CCG-armatur. De lyser godt opp, de er robuste og varer lenge. Lysstrålingen er veldig jevn og muliggjør enkelt, raskt og sikkert bytte av lys, uten å måtte legge nye strømledninger. Oppgraderingen av lysene ble gjort i hele deler av produksjonsområdet, hovedsakelig under drift, slik at driftsstans og restriksjoner på produksjonen ble holdt på et minimumsnivå.


Inntjeningstid kortere enn to år, strømbesparelse tilsvarende omlag 55 000 euro i året

Finansieringsforespørselen for å bytte til LED teknologi ble innvilget. For driftsområder som har to eller tre skift, er oppgraderingen allerede fullført. Driftsområdene med ett skift følger snart. Hittil har utgiftene til belysning alene stått for cirka 20 % av TENTEs strømforbruk. Men de har allerede sett betydelige besparelser i løpet av de første månedene. Nedskrivningsperioden er på rundt 1,6 år, og strømbesparelsen er på rundt 55 000 euro i året.


De ansatte opplever LED lys som behagelig

Toppkvalitets LED teknologi, av den typen OSRAM har, har allerede tatt igjen og gått forbi mer konvensjonelle lysteknologier. Dette er klart, ikke bare fordi de er strømbesparende, men også på grunn av lyskvaliteten. En undersøkelse blant de ansatte viste at de ikke en gang var klar over at de nye lysene var LED rør. De så ikke forskjell.


Pressesenter