Belysning innen Helsesektoren

Pasienters behov står mer enn noensinne i fokus når det gjelder sykehus, legekontorer, helsestasjoner, sykehjem og behandlingssentre. Nyskapende OSRAM-belysningsløsninger fra LEDVANCE kan bidra til at disse stedene fungere bedre og tar seg bedre ut, og plasserer ditt helseforetak i toppklassen.

Ingenting kan erstatte godt lys. For leger i forbindelse med behandler. For sykepleiere som er på farten. For eldre mennesker, slik at de ser bedre. For pasienter som trenger terapi. For ro i sjelen. For en balansert døgnrytme. For sinnsro og hormoner. Godt lys er livsviktig.


Tilpasset ethvert bruksområde

Velvalgte belysningsløsninger frembringer en atmosfære som skaper tillit og ro hos individer. Dette er den måten lys kan ha en helsebringende effekt på.


Lys i sykehus

Sykehus er krevende steder å belyse. Det rette lyset må være tilgjengelig på alle bruksområder – de må gi akkurat den lyskvaliteten som er påkrevd, og være pålitelig, strømbesparende samt kreve lite vedlikehold.

Godt lys fremmer helbredelse

Kravene som stilles til belysning ved sykehus, er like bred som institusjonenes egen misjonsbefaling: Lyset i pasientenes rom bør ha en helsebringende effekt. Leger og sykepleieres behov i operasjonsstuene, behandlingsrommene og laboratoriene må også tas med i betraktning. I tillegg må en være oppmerksom på å sørge for optimal belysning i venterom, uteareal og administrasjonskontorene. Lyset må passe perfekt til den bestemte oppgaven lyset er beregnet til. Det, sammen med lyskvalitet, pålitelighet, effektivitet og bærekraft er alltid parametrene for sykehusbelysning.


Lys i syke- og pleiehjem

Trygghet og velvære

Sikkerhet og god synlighet er førsteprioritet ved lys i sykehjem, pleie- og rehabiliteringssentre. Lysets følelsesmessige kvalitet er også viktig: Det er lys som gjør sykehjem mer hjemlige og koselige. I rehabiliteringssentre fremmer det helbredelsesprosessen.

Klart lys uten å blende hjelper på sikkerheten, indirekte lys skaper en behagelig situasjon,

og lys med fargesekvenser skaper en vennlig, komfortabel atmosfære.


«Legekontor og de som driver sykehus og pleiehjem, står overfor en rekke utfordringer – økende kostnader, nye teknologier og behandlingsmetoder, pasienter med økende krav, en aldrende befolkning. Det rette lyset kan, tross alt, være en viktig faktor i konkurransen.»

Torsten Hegener – Vertical Application Manager Healthcare DACH & Business Development Manager VAM EU


Lys er lykke

Kontroller døgnrytmen aktivt

Takket være lys kan vi se, selv når det er mørkt ute – det er fremdeles den viktigste funksjonen kunstig lys har den dag i dag. Men nylige studier har vist at naturlig dagslys også påvirker vår indre døgnrytme, og at lys har stor innvirkning på graden av velværen vi føler. Siste nytt innen belysningssystemer f ra LEDVANCE drar på denne effekten og kan bidra til å øke folks konsentrasjon, ytelse og livskvalitet.


Lys på legekontor

Sterkt lyt for diagnose, dempet lys for sjelen

Lys er mer enn bare lysstyrke. Spesielt ved et legekontor skal lys oppfylle en hel rekke krav og være en arena for en mengde oppgaver.

Det er spesielt to aspekter ved lys som må tas med i betraktning for et legekontor: Optimalt arbeidslys som hjelper leger og kontorpersonell, og lys som har en positiv følelsesmessig effekt på pasienters velvære.


Kontakt:

Torsten Hegener

Key Account Manager Healthcare DACH & Business Development Manager VAM EU

Tlf.: +49 160 7423618

E-post: healthcare@ledvance.com